Νομοθετικό Έργο

Α. AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   Άρθρο 7: Εθνική Σύνταξη Με τις προτεινόμενες συμπληρώσεις προσθήκες στο άρθρο 7 διασφαλίζεται: α) ότι κατηγορίες αναπηρίας που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Π.Δ. 169/2007, αλλά έχουν συμπεριληφθεί στο νόμο μεταγενέστερα, όπως άτομα με αιμορροφιλία, δεν θα εξαιρεθούν από την...
Στη σύντομη αυτή εισήγηση παρουσιάζονται ορισμένες βασικές πληροφορίες για το έργο του Βουλευτή και την  οργάνωση  του γραφείου και της ομάδας συνεργατών. Ο Γιώργος Δημαράς συμμετέχει, στη βάση της πολιτικής συμμαχίας των Οικολόγων Πράσινων με το ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του...
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015»                   Αιτιολογική Έκθεση Στο ν.4334/2015 καθορίστηκαν νέοι συντελεστές ΦΠΑ για μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες. Ορισμένες αλλαγές θα προκαλέσουν ζημιά στην οικονομία και σε ορισμένους δυναμικούς...
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ  Στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015»    Αιτιολογική Έκθεση Στο ν.4334/2015 καθορίστηκαν νέοι συντελεστές ΦΠΑ για μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες. Ορισμένες αλλαγές θα προκαλέσουν ζημιά στην οικονομία και σε ορισμένους δυναμικούς εγχώριους κλάδους...
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ                 Στο Σ/ Ν του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων           Θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Α'βάθμια, Β'βάθμια και Γ΄βάθμια εκπαίδευση - Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Επιμόρφωση εκπαιδευτικών» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τις...
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ                 Στο Σ/ Ν του Υπουργείου Επικρατείας «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 ν. 2190/1920»           Θέμα:  «Παραχώρηση συχνοτήτων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης στην...