ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Στη σύντομη αυτή εισήγηση παρουσιάζονται ορισμένες βασικές πληροφορίες για το έργο του Βουλευτή και την  οργάνωση  του γραφείου και της ομάδας συνεργατών.

Ο Γιώργος Δημαράς συμμετέχει, στη βάση της πολιτικής συμμαχίας των Οικολόγων Πράσινων με το ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τα υπουργεία:

Α. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και

Β. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης είναι μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει ως τακτικό μέλος σε δύο (2) Επιτροπές Παρακολούθησης και Έλεγχου του Κοινοβουλευτικού Έργου (ΕΠΕΚΕ):

(1) Επιτροπή  Περιβάλλοντος και

(2) Επιτροπή  Οικονομικών.

Παράλληλα ως μοναδικός βουλευτής των Οικολόγων Πράσινων συμμετέχει σε σταθερή βάση ή κατά περίπτωση και σε άλλες ΕΠΕΚΕ (Παιδείας, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αυτοδιοίκησης, Αγροτικής Πολιτικής, Ενέργειας, Υποδομών, Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εργασίας). 

Στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και δικαιωμάτων, ως μέλος  της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και εκφραστής της πολιτικής οικολογίας και των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, είχε τη δυνατότητα να καταθέτει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, επερωτήσεις και αναφορές. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να κατατίθενται προτάσεις τροποποίησης νόμων ή νομοσχεδίων. 

Η κοινοβουλευτική του παρουσία βασίστηκε στην συνεργασία των Οικολόγων Πράσινων και εθελοντών από τον οικολογικό χώρο. Για την συνέχιση και ενίσχυση της παρουσίας αυτής απαιτείται και χρειάζεται η κινητοποίηση όλων μας. Αν και έχουν σταλεί επιμέρους θέματα στον βουλευτή για ερωτήσεις στη Βουλή από μεμονωμένα μέλη του κόμματος, η επικοινωνία και ενημέρωση με το κόμμα δηλαδή με τα όργανα και  με την κοινωνική βάση που αυτό εκπροσωπεί μέσα από τις ΘΟ και τις ΠΚ αλλά και τα μέλη του θα πρέπει να ενταθεί.

Σε συνεργασία με τις Θεματικές Ομάδες μπορούμε να προωθούμε από κοινού θέματα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ (ΕΠΕΚΕ). Στο σύντομο αυτό διάστημα διακυβέρνησης μέλη των ΟΠ συμμετείχαν στις ΕΠΕΚΕ κατά την επεξεργασία νομοσχεδίων, συζητήσεων, επίκαιρων θεμάτων.

A. Δραστηριότητα Βουλευτή

1. Ενεργειακή πολιτική:

Κατάθεση επιστολής διαμαρτυρίας για την Πτολεμαΐδα 5. Διατύπωση αρνητικής άποψης για την κυβερνητική πολιτική στα θέματα των ορυκτών καυσίμων στις αρμόδιες επιτροπές. Ενημέρωση της Θ.Ο. Ενέργειας για Σ/Ν για Ενεργειακή Εξοικονόμηση.

2. Φυσικό Περιβάλλον / Δάση:

Κατάθεση ερωτήσεων για Δασικούς Χάρτες, Δασικές Πυρκαγιές και Κυνήγι. Ενημέρωση Θ.Ο. Φυσικού Περιβάλλοντος για δραστηριότητες ΕΠΕΚΕ Περιβάλλοντος (Προστατευόμενες Περιοχές, Δάση) και για πρόοδο Σ/Ν για Βοσκοτόπια.

3. Εξοικονόμηση στα Δημόσια Ακίνητα και στα Δημόσια Έργα:

Μετά από πρόταση του Γιώργου Δημαρά δημιουργήθηκε Επιτροπή υπό τον Υπουργό Επικρατείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου με θέμα τα Ακίνητα του Δημοσίου.

Κατάθεση ερωτήσεων και αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων για τα Δημόσια Ακίνητα/Έργα και με στόχο την εξοικονόμηση του δημοσίου χρήματος. Συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία με στόχο:

α) τη μείωση του κόστους των μισθωμένων ακινήτων του δημοσίου. Υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να γίνει οικονομία από την προσαρμογή των μισθώσεων στις εμπορικές αξίες περισσότερο από όλες τις Βουλευτικές αποζημιώσεις (30 εκ. ευρώ ανά έτος).

β) να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα δημόσια έργα. Κατάθεση προτάσεων για αλλαγές στον τρόπο μελέτης, στους διαγωνισμούς, στην παρακολούθηση και στην παραλαβή των δημοσίων έργων (πχ. σύνθεση επιτροπών, διαμόρφωση προϋπολογισμών κλπ.).

4. Αναπλάσεις / Σχεδιασμός Πόλεων: Στην επιτροπή που δημιουργήθηκε υπό τον  Υπουργό Επικρατείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο Γιώργος Δημαράς και αναπληρωματικό ο Ηλίας Γιαννίρης. Η επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα μεταξύ άλλων τις αναπλάσεις των πόλεων, την αναθεώρηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και γενικότερα μεταρρυθμίσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

5. Υποδομές:Τοποθετήσεις στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και κατάθεση αναφοράς για την υπεράσπιση του σιδηροδρομικού δικτύου.

6. Μεταναστευτικό:

H Θεματική Ομάδα Δικαιωμάτων άνοιξε το ζήτημα της απαγόρευσης μετακίνησης των μεταναστών από τα σημεία εισόδου τους. Σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και με την ΕΠΕΚΕ Δικαιωμάτων η κυβέρνηση προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση γι’ αυτό. Μια πιο προωθημένη νομοθετική ρύθμιση που καταθέσαμε που αφορούσε στην ελεύθερη μετακίνηση γενικά στο εσωτερικό της χώρας δεν έγινε δεκτή. Σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων προετοιμάζεται κατάθεση τροπολογιών για καλύτερη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στον νόμο για τα οικονομικά των ΟΤΑ.

7. Ανθρώπινα Δικαιώματα:

Κατάθεση ερωτήσεων και αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων με θέμα

α) την αστυνομική βία και τα περιστατικά αυθαιρεσίας,

β) την προστασία της μητρότητας (χώροι θηλασμού, άδεια μητρότητας),

γ) τα δικαιώματα των Ρομά μέσα από επικοινωνία με εκπροσώπους Ρομά και κατάθεση ερώτησης για θεσμοθέτηση και αξιοποίηση των "Διαμεσολαβητών Ρομά" (μέλη κοινοτήτων Ρομά οι ίδιοι, με πιστοποιημένη εκπαίδευση και συμβολή στη μείωση της σχολικής διαρροής και των προβλημάτων πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες των Ρομά). 

δ) τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ με κατάθεση ερώτησης για τις μειώσεις ποσοστών αναπηρίας και κατά συνέπεια των συντάξεων και τη λειτουργία των ΚΕΠΑ.

8. Δικαιώματα Ζώων:

α) Επικοινωνία με φιλοζωικές οργανώσεις και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για τους χοίρους και τις όρνιθες.

β) Κατάθεση ερωτήσεων για την εμπορία εξωτικών ζώων και την διακίνηση ζώων συντροφιάς.

9. Φορολογικά:

Κατάθεση προτάσεων για:

α) τη μείωση του ΦΠΑ τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών.

β) το δίκαιο υπολογισμό του φόρου Ακίνητης Περιουσίας και του «πόθεν έσχες» για ακίνητα που αγοράστηκαν με δάνεια. Δηλαδή να υπολογίζεται η πραγματική αξία της περιουσίας αφού θα αφαιρείται το ποσό του χρέους προς τράπεζες.   

Επεξεργασία προτάσεων για πράσινους φόρους ως ισοδύναμα στα φορολογικά μέτρα. Συντονισμός με ΕΠΕΚΕ Οικονομίας για να μην επιβαρυνθούν τα βιολογικά προϊόντα με τον ανώτερο φορολογικό συντελεστή.

10. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:  

Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επίσκεψη σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συνάντηση και συνεργασία  με τον Υπουργό Κουράκη για προώθηση της ΠΕ στα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εντός του ωρολογίου προγράμματος και αναβάθμισης της ποιότητας εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού σε θέματα ΠΕ. Έγινε κατάθεση τροπολογιών και συντάχθηκε σχέδιο Υπουργικής απόφασης:

α) για την αλλαγή του οργανογράμματος του Υπ. Παιδείας με τη δημιουργία ενιαίας Δ/νσης ΠΕ για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για καλύτερο συντονισμό,

β) για την αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος και την επέκτασης της ΠΕ και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παράλληλα με την διάχυση της ΠΕ σε όλη την διδακτική ύλη

γ) για τη βελτίωση των κριτηρίων επιλογής των υπευθύνων ΠΕ στις Δ/νσεις και άνοιγμα του επαγγέλματος.

δ) πρόταση δημιουργίας επιστημονικής επιτροπής στο ΥΠΟΠΑΙΘ με μέλη από τον χώρο της Οικολογίας για επεξεργασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

11. Ασφαλιστικό:

Επικοινωνία με Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και συζήτηση στην ΕΠΕΚΕ Εργασίας για δυνατότητα αυτασφάλισης σε μικρούς επιχειρηματίες, προσαρμογής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τον τζίρο και το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς και δυνατότητα εποχιακής ασφάλισης στα τουριστικά επαγγέλματα.

12. Κοινωνική Οικονομία:

Επαφές με υπουργούς, στελέχη της κυβέρνησης και φορείς για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Με πρωτοβουλία μας ξεκίνησε ο διάλογος για μέτρα προώθησης της κοινωνικής οικονομίας. Επεξεργασία μέτρων χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση για την ανάπτυξη του τρίτου τομέα.

13. Δημόσια Διοίκηση/ Αυτοδιοίκηση:

Δημιουργία ομάδας εργασίας για επεξεργασία των νομοσχεδίων της Δημόσιας Διοίκησης και τον εκσυγχρονισμό του Κράτους και προώθηση αλλαγών της λειτουργίας των ΟΤΑ και του Νόμου Καλλικράτη.

14. Τοπικά Ζητήματα:

Ερωτήσεις και επαφές με φορείς για την προώθηση ορισμένων τοπικών ζητημάτων στην Αττική και στην Αιτωλοακαρνανία (Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας, Μεγάλο Ρέμα της Ραφήνας και Ρέματα Αττικής, Δασαμάρι, Ιστορικό Κέντρο, Ρύπανση στη Δυτική Αττική / Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Αχελώος, Ρύπανση Τριχωνίδας και λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού).

15. ΜΜΕ/ Τηλεόραση/ Ραδιόφωνο:

Κατάθεση τροπολογίας στο νόμο για την ΕΡΤ (που δεν έγινε δεκτή) για την παραχώρηση συχνοτήτων στις περιφέρειες και γενικότερα στην αυτοδιοίκηση. Προώθηση του τηλεοπτικού σποτ για τα δικαιώματα των πεζών στο κανάλι της Βουλής και πρόταση περιβαλλοντικού ντοκιμαντέρ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επικοινωνία με διευθυντή προγράμματος του καναλιού της Βουλής για προώθηση εκπομπών περιβαλλοντικού περιεχομένου.

B. Σύντομο ιστορικό παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών του Βουλευτή

1.      Άρνηση βουλευτικών προνομίων αυτοκινήτου και αστυνομικού και κατάθεση πρότασης στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση της Βουλευτικής Αποζημίωσης και άλλων προνομίων.

2.      Συμμετοχή στην εξόρμηση ενημέρωσης που πραγματοποίησε η Συντονιστική Γραμματεία της Περιφερειακής Οργάνωσης Αττικής των Ο.Π. στις περιοχές Πικερμίου, Ραφήνας και Αρτέμιδας στις 7.3.2015.

3.      Διανομή επιστολής των Ο.Π. για την αποτροπή κατασκευής της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V» στα μέλη του κοινοβουλίου.

4.      Συμμετοχή στη συνάντηση στη Βουλή μελών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ με αντιπροσωπεία της τοπικής κυβέρνησης του ανατολικού Λονδίνου (Δήμος TowerHamlets),  εκπροσώπους συνδικάτων και μέλη του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου στις 27.3.2015.

5.      Συνάντηση με τη Δημοτική αρχή Αγίας Παρασκευής στις 30.3.2015 και συζήτηση για τα θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος.

6.      Συνάντηση με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, μεταξύ των οποίων και η συμπρόεδρος του ΕΠΚ Μόνικα Φρασόνι στα γραφεία των ΟΠ στις 31.3.2015.

7.      Τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης τριών επιτροπών της Βουλής στις 24.4.2015 με θέμα την ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen, αρμόδιο για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα για το νέο Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πακέτο Γιούνκερ) στο πλαίσιο επίσκεψης του Επιτρόπου στην Ελλάδα.

8.      Δημόσια παρέμβαση για τη σωστή λειτουργία του Κοινοβουλίου με αφορμή την έκρυθμη κατάσταση που επικράτησε στη Βουλή κατά τη συζήτηση της ΠΝΠ για τα χρήματα των ΟΤΑ στις 28.4.2015.

9.      Συναντήσεις με τον Αν. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου και τον Υφυπουργό Π. Σγουρίδη για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση και την Κοινωνική Οικονομία. 

10.  Συναντήσεις με τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη με θέμα τα πολεοδομικά, τους βοσκότοπους, τους δασικούς χάρτες κλπ.

11.  Δημιουργία Επιτροπής υπό τον Υπουργό Επικρατείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου με θέμα τα Ακίνητα του Δημοσίου και αναπλάσεις / πολεοδομικά ζητήματα. Τακτικό Μέλος Γιώργος Δημαράς, Αναπληρωματικό Ηλίας Γιαννίρης.

12.  Παρέμβαση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στις 28.5.2015 για την ανάγκη της παραπέρα προώθησης των ΑΠΕ και την απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα.

13.  Με πρωτοβουλία του Γιώργου Δημαρά ανοικτή κοινή συνάντηση των ΕΠΕΚΕ Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Πολιτικής και Ενέργειας-Βιομηχανίας για την Κοινωνική Οικονομία με παρουσία κοινωνικών φορέων (28.5.2015).

14.  Συνάντηση με τον StephanEck, ευρωβουλευτή του φιλοζωικού κόμματος, μέλους της Ευρωομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς - Βορειοευρωπαϊκής Πράσινης Αριστεράς στις 4.6.2015 στη Βουλή.

15.  Παρέμβαση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στις 4.6.2015 για το θέμα της πολιτικής προώθησης του λιγνίτη και των ορυκτών καυσίμων από την κυβέρνηση, την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V», καθώς και την καταγγελία της Greenpeace για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη συνεδρίαση του IPPC στη Σεβίλλη για τον περιορισμό και έλεγχο των ρύπων, αποκλειστικά και μόνο από έμμισθους υπαλλήλους της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ.

16.  Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον στις 5.6.2015.

17.  Συνάντηση με τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα Μαρουάν Τουμπάσι στις 6.6.2015 με αφορμή την ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Γ. Δημαρά για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα.

18.  Δήλωση στις 8.6.2015 για την εκλογή του πρώτου πράσινου-αριστερού βουλευτή στην Τουρκία.

19.  Τροπολογία στο Νομοσχέδιο του Κουράκη για την Β' βάθμια Εκπαίδευση για αναγνώριση της διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών και υπευθύνων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

20.  Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι σε Ημερίδα με θέμα “Αστικοί Μύθοι για τα Ζώα” με κύριο ομιλητή τον φιλόσοφο Πίτερ Σίνγκερ.

21.  Προώθηση του τηλεοπτικού σποτ της οργάνωσης ΠΕΖΗ (που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση του Πράσινου Ινστιτούτου) στο Κανάλι της Βουλής. 

22.  Θετική ψήφος για τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος μετά από απόφαση του Πανελλαδικού Συμβουλίου (27.6.2015)

23.  Ενημερωτικά σημειώματα σε δημοσιογράφους, πολιτικούς και πολίτες για τις πρωτοβουλίες υποστήριξης της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους Πράσινους (2.7.2015 και 30.6.2015).

24.  Τοποθετήσεις σε επιτροπή της Βουλής και στην ολομέλεια κατά της τροπολογίας για τη δημιουργία δημόσιας εταιρείας διαχείρισης και κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου στο νόμο για την  ιθαγένεια.

25.  Συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Παιδείας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

26.  Δημόσια παρέμβαση για μια ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας (9.7.2015) μετά το δυνατό «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα.  

27.  Ομιλία στη Βουλή στις 21.7.2015 σχετικά με τα προαπαιτούμενα για τη σύναψη συμφωνίας και την αναγκαιότητα να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

28.  Ομιλία στη Βουλή στις 13.8.2015 σχετικά με τη συμφωνία, με επίκεντρο στην αλλαγή του προτύπου παραγωγής και κατανάλωσης.

29.  Επαφές με Δημάρχους για την αλλαγή του «Καλλικράτη» και τα τοπικά προβλήματα.

30.  Συμμετοχή και παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων.  

Γ. Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερωτήσεις και Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε)

 1. Περιορισμός κόστους Πρεσβειών & Προξενείων (αφορμή κτήριο Πρεσβείας Βερολίνου η ενοικίαση του οποίου κοστίζει 50.000 € μηνιαίως).
 2. Προνόμια που διατηρούν πρώην Υπουργοί (αυτοκίνητα οδηγοί κλπ.) μετά τη λήξη της θητείας τους.
 3.  Καταστολή παράνομης θήρας κατά την περίοδο της άνοιξης στη Ζάκυνθο, μέτρα για την προστασία την άγριας ζωής.
 4. Διακοπή και μειώσεις αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων.
 5. Θεσμοθέτηση Διαμεσολαβητών Ρομά (ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ και συνέχιση της εκπαίδευσης των Διαμεσολαβητών Ρομά από Υπ.Παιδείας)
 6. Πρόσβαση στην εκπαίδευση των μαθητών και σπουδαστών με αναπηρία.
 7. Έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για τη διερεύνηση περιστατικών παράνομης συμπεριφοράς του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας.
 8. Μέτρα για την προαγωγή και προστασία του μητρικού θηλασμού.
 9. Αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.
 10. Εμπορία και κατοχή εξωτικών ζώων.
 11. Καθυστέρηση στην Ανάρτηση Δασικών Χαρτών & Μέτρα προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων.
 12. Απογραφή και δημοσιοποίηση των μισθωμένων ακινήτων του Δημοσίου, μέτρα περιορισμού του κόστους από μισθώσεις κτηρίων.
 13. Εκπροσώπηση της Ελλάδας (ΔΕΗ, ΕΛΠΕ) στις συζητήσεις της Σεβίλλης για τον έλεγχο και περιορισμό των βιομηχανικών ρύπων.
 14. Απαγόρευση του επικίνδυνου φυτοφαρμάκου RoundUP στην Ελλάδα.
 15. Αποκατάσταση ζημιών δημοσίου σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης έργων από τις αναδόχους εταιρίες.
 16. Α.Κ.Ε: Στελέχωση του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
 17. Συμπεριφορά αστυνομικών οργάνων κατά τη διαδήλωση της 15.7.2015 στο Σύνταγμα.
 18. Καταγγελίες για παράνομη διακίνηση αδέσποτων ζώων, παροχή πιστοποιητικών για τη μεταφορά και υιοθεσία αδέσποτων ζώων.
 19. Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκηση.
 20. Στελέχωση Ελεγκτικών Κέντρων του Υπουργείου Οικονομικών.
 21. Α.Κ.Ε: Μισθώματα Ακινήτων που χρησιμοποιεί το Δημόσιο.
 22. Μέτρα κατά της σπατάλης τροφίμων.
 23. Κατασκευή Υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και εκτροπή του Αχελώου.

Επίκαιρες Ερωτήσεις

 1. Αλλαγή σχεδιασμού του μεγάλου ρέματος της Ραφήνας και βιώσιμος σχεδιασμός των ρεμάτων.
 2. Πρωτοβουλίες για την προστασία των πολιτών από την ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
 3. Μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από τις δασικές πυρκαγιές.

Ερωτήσεις που συνυπογράφονται από το Γ.Δημαρά

 1. Σχετικά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την απόδοση των χώρων των πρώην στρατοπέδων στις τοπικές κοινωνίες.
 2. Συντήρηση και αποκατάσταση του κτιρίου ΜΠΛΟΚ 15 στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και ανακήρυξή του σε Μνημείο Εθνικής Αντίστασης.
 3. Αναγκαία εφαρμογή έκδοσης θεωρήσεων εισόδου βραχείας διάρκειας για τουριστικές επιχειρήσεις (βίζα 72 ωρών) σε πολίτες της Τουρκίας.
 4. Μεροληπτική συμπεριφορά της ΕΛΑΣ υπέρ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Χαλκιδική.
 5. Δασοπροστασία και έναρξη αντιπυρικής περιόδου.
 6. Σχετικά με φωτιά σε σπίτι στην Καλοσκοπή Φθιώτιδας.
 7. Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή μονάδας LNG (εγκατάσταση πλωτών μονάδων υγροποιημένου φυσικού αερίου) στον κόλπο της Καβάλας.
 8. Ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις και το περιεχόμενο για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ/ΕΕ και Καναδά/ΕΕ (TTIP/CETA).
 9. Τοποθέτηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου 41 / Μ. Αλεξάνδρου 13 και επί της οδού Στρ. Λέκκα 33 στο Μαρούσι Αττικής.
 10. Αποτελεσματική προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης από επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα.
 11. Πληροφόρηση του καταναλωτή για κατεψυγμένα και νωπά τρόφιμα.
 12. Μη έγκριση της κυκλοφορίας του απαγορευμένου διχλωροπροπενίου.
 13. Σοβαρά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας.
 14. Απαράδεκτη οικονομική απαίτηση σε μετανάστες, εργάτες γης/θύματα εγκληματικής ενέργειας της Νέας Μανωλάδας.
 15. Μείωση και εξάλειψη της ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες στα ύδατα των ποταμών Ασωπού, Στρυμόνα, Νέστου, Αξιού, Λουδία, Γαλλικού και Αλιάκμονα και στα παράκτια ύδατα των λεκανών απορροής των παραπάνω ποταμών, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 16. Άμεση καταβολή των ενισχύσεων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.
 17. Ένταξη αγροτών στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ.
 18. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου εγκατάστασης και εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας
 19. Ζητήματα αδιαφάνειας στην οικονομική διαχείριση Κληροδοτημάτων του Γηροκομείου Αθηνών.
 20. Η επιβολή ΦΠΑ 23% στα φροντιστήρια θα επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. 

Αναφορές

 1. Ενέργειες του Αν. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την προστασία των πεζών & ποδηλάτων (Αίτημα της Κίνησης για τα Δικαιώματα των Πεζών – ΠΕΖΗ).
 2. Μέτρα για την προστασία του δικτύου σιδηροδρομικών γραμμών. Ανοικτή επιστολή του κ. Κωνσταντίνου Μπρούσαλη Προέδρου του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου (ΣΦΣ).
 3. Απόδοση δικαιοσύνης για θύματα αστυνομικής βίας. Δημόσια δήλωση του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Επιστολές

 1. Προς την Πρόεδρο της Βουλής για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βουλής για καλύτερη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της Βουλής και των Υπουργείων για σύνταξη και μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων, βελτίωση του Προγράμματος ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα).
 2. Προς την Πρόεδρο της Βουλής:       
  Α) Για τήρηση του νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος στα γραφεία της Βουλής,       
  Β) Για τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης κ.λ.π.      

 3. Προς την Πρόεδρο της Βουλής για δραστικό περιορισμό των προνομίων και των  δαπανών που προβλέπονται από τον κανονισμό της Βουλής για πρώην Πρωθυπουργούς, Αντιπροέδρους Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων, Υπουργούς και Πρόεδρων της Βουλής.


 

Δ. Προγραμματισμός Δράσεων

Βασικός στόχος είναι η προώθηση των ιδεών της οικολογίας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην κοινωνία και η εφαρμογή πολιτικών που υλοποιούν τις ιδέες αυτές μέσα από την συνεργασία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και του ΣΥΡΙΖΑ.

 1. Επεξεργασία ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με κοινωνική δικαιοσύνη και  δημοκρατία.

    Στρατηγικός σχεδιασμός βιωσιμότητας κατά υπουργείο  με συμμετοχή των αντίστοιχων  ΕΠΕΚΕ ( επιτροπών παρακολούθησης και ελέγχου κυβερνητικού έργου)  στις οποίες θα συμμετέχουν και οι θεματικές ομάδες των Οικολόγων Πράσινων.

 1. Παρεμβάσεις για τους ακόλουθους τομείς:
 • Κοινωνική Οικονομία
 • Προώθηση πράσινων πολιτικών στην παραγωγική ανασυγκρότηση (αγροτικά, ενέργεια, τουρισμός, μεταποίηση).
 • Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 • Εκδημοκρατισμός, αποκέντρωση,  αυτοδιοίκηση και αναθεώρηση του νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
 • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων στον τομέα των δημόσιων έργων και ακινήτων του δημοσίου με μέτρα κατά της διαπλοκής, διαφάνεια και αλλαγή της νομοθεσίας.
 •  Περιορισμός των  δαπανών και των  προνομίων υπουργών, βουλευτών κ.α.

·         Προώθηση κανόνων βιωσιμότητας στον Χωροταξικό σχεδιασμό. 

·         Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, βελτίωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της ΠΕ και του διδακτικού υλικού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

·         Προώθηση των «πράσινων επαγγελμάτων» (επαγγελματική εκπαίδευση και σχολές μαθητείας, φορολογικά κίνητρα και startup).

·         Παρακολούθηση Τοπικών Κινημάτων και Κοινωνίας Πολιτών και προώθηση των θέσεών τους στο κοινοβούλιο.

 1. Εμβάθυνση της δημοκρατίας με αλλαγές στο εκλογικό σύστημα (απλή αναλογική) , στην λειτουργία και τα οικονομικά των κομμάτων, αλλαγή του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ της ΒΟΥΛΗΣ κ.λ.π.

Αλλαγή του κανονισμού της ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ-  Ο.Π. για δημοκρατική λειτουργία και  εκλογή  του προεδρείου  ( 5μελές) με μυστική ψηφοφορία και οργανωτική αυτονομία από τα αντίστοιχα κόμματα.