Προτάσεις που αφορούν σε ασφαλιστικά θέματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και των οικογενειών τους.

Α. AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Άρθρο 7: Εθνική Σύνταξη

Με τις προτεινόμενες συμπληρώσεις προσθήκες στο άρθρο 7 διασφαλίζεται:

α) ότι κατηγορίες αναπηρίας που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Π.Δ. 169/2007, αλλά έχουν συμπεριληφθεί στο νόμο μεταγενέστερα, όπως άτομα με αιμορροφιλία, δεν θα εξαιρεθούν από την ευνοϊκή ρύθμιση που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο,

β) ότι την Εθνική Σύνταξη θα την πάρουν όλα τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 50%, γιατί η Εθνική Σύνταξη χορηγείται για την κάλυψη αποκλειστικά των βιοτικών αναγκών και ουδεμία σχέση έχει με την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας, συνεπώς η βαρύτητα της αναπηρίας δεν πρέπει να παίζει ρόλο στη χορήγησή της

γ) η προστασία της οικογένειας που έχει στην φροντίδα της άτομα με βαριά αναπηρία σε περιόδους οικονομικής κρίσης κατά τις οποίες οι δομές και οι υπηρεσίες υποστήριξης τους βρίσκονται υπό κατάρρευση.

 

Άρθρο 9: Προσωρινή σύνταξη

Με την τροποποίηση που προτείνεται στο άρθρο 9 προβλέπεται η καταβολή της προσωρινής σύνταξης κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία, λόγω του ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα από τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας, που απορρέουν από το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας.

 

Άρθρο 12: Σύνταξη λόγω θανάτου

Η περ. β της παραγράφου 1 θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης  θανόντος γονέα στο τέκνο με αναπηρία, η αναπηρία του τέκνου να έχει εκδηλωθεί προ του 24ου έτους της ηλικίας.

Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα: Με ποια λογική ο νομοθέτης θέτει ως προϋπόθεση η αναπηρία να έχει επέλθει προ του 24ου έτους της ηλικίας; Εάν η αναπηρία επέλθει μετά το 24ο έτος πως θα προστατευτεί το τέκνο; Γιατί ο νομοθέτης αγνοεί το γεγονός ότι υπάρχουν βαριές αναπηρίες, οι οποίες εκδηλώνονται μετά το 24ο έτος της ηλικίας όπως τύφλωση, παραπληγία ή βαριές ψυχικές παθήσεις ή χρόνιες παθήσεις; 

Ειδικά σε ότι αφορά στις νευροψυχιατρικές παθήσεις, η ανωτέρω προϋπόθεση η οποία ετίθετο και με το ισχύον συνταξιοδοτικό πλαίσιο στερείται λογικής για τους κάτωθι λόγους: 

- Εάν η νευροψυχιατρική πάθηση του τέκνου του θανόντος γονέα επιδεινώνεται με το χρόνο και φθάσει σε οξύ σημείο μετά το 24ο έτος της ηλικίας του, τότε χάνει κάθε δικαίωμα στη σύνταξη του γονέα.

- Εάν ο πάσχων χάσει τους γονείς του μετά το 24ο έτος, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής η βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, ότι η νευροψυχιατρική πάθησή του εμφανίστηκε στο παρελθόν, ενώ η δυσχέρεια αυτή θα ενταθεί σε περίπτωση που ο πάσχων δεν είχε νοσηλευθεί πριν το 24ο έτος της ηλικίας του, με αποτέλεσμα να μην υφίστανται αποδείξεις του χρόνου επελεύσεως της οφειλόμενης σε νευροψυχιατρική πάθηση αναπηρίας.

Σημειώνουμε, ότι σε πολλές περιπτώσεις η νευροψυχιατρική πάθηση εκδηλώνεται μετά το 24ο έτος της ηλικίας.

 

 

Άρθρο 15: Χρόνος Ασφάλισης

Με την διάταξη που προτείνουμε στο παρόν άρθρο θα αποκατασταθούν αδικίες που έχουν υποστεί οι γονείς/αδέλφια/ κηδεμόνες/σύζυγοι ατόμων με αναπηρία, τους οποίους έχουν στην φροντίδα τους. Είναι αδιανόητη η κατάργηση ευνοϊκών συνταξιοδοτικών διατάξεων για εκείνους που έχουν στην φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία σε περιόδους οικονομικής κρίσης κατά τις οποίες οι δομές και οι υπηρεσίες υποστήριξης τους βρίσκονται υπό κατάρρευση.

 

 

Άρθρο 27: Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Με τις προτεινόμενες συμπληρώσεις προσθήκες στο άρθρο 27 διασφαλίζεται: α) ότι κατηγορίες αναπηρίας που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ν.612/1977, αλλά έχουν συμπεριληφθεί στο νόμο μεταγενέστερα, δεν θα εξαιρεθούν από την ευνοϊκή ρύθμιση που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο,

β) ότι την Εθνική Σύνταξη θα την πάρουν όλα τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 50%, γιατί η Εθνική Σύνταξη χορηγείται για την κάλυψη αποκλειστικά των βιοτικών αναγκών και ουδεμία σχέση έχει με την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας, συνεπώς η βαρύτητα της αναπηρίας δεν πρέπει να παίζει ρόλο στη χορήγησή της

γ) η προστασία της οικογένειας που έχει στην φροντίδα της άτομα με βαριά αναπηρία σε περιόδους οικονομικής κρίσης κατά τις οποίες οι δομές και οι υπηρεσίες υποστήριξης τους βρίσκονται υπό κατάρρευση.

Επίσης με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο παρόν άρθρο θα αποκατασταθούν αδικίες που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι αναπηρίας και γήρατος  του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 2ου μνημονίου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 4093/12 και της Π.Ν.Π. 4111/2013. Επισημαίνουμε ότι με τους ανωτέρω εφαρμοστικούς νόμους του 2ου μνημονίου προβλέφθηκε η εξαίρεση των συνταξιούχων ατόμων με αναπηρία του δημόσιου τομέα από τις μειώσεις του ύψους των συντάξεων. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται και  η επαναχορήγηση δώρων και εορτών αδείας σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας/γήρατος/θανάτου του ιδιωτικού τομέα που έχουν συνταξιοδοτηθεί για λόγους αναπηρίας.

 

Άρθρο 80: Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Με τη διάταξη που προτείνουμε θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 92: Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

Με τη διάταξη που προτείνουμε στο άρθρο 92 εναρμονίζεται η ρύθμιση που αφορά στην εξαίρεση των επιδομάτων αναπηρίας από τον υπολογισμό του εισοδήματος για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ, με την ανάλογη ρύθμιση των άρθρων 13 και 96.

 

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

 1. A. Στο Άρθρο 7, η τελευταία πρόταση της παραγράφου 2 επαναδιατυπώνεται ως εξής:

  «Η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά,  καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν.2084/1992 (Α΄165)».

   

  Β. Στο Άρθρο 7 προστίθεται η εξής παράγραφος:

  «Στους συνταξιούχους με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και ανεξαρτήτως ετών ασφάλισης χορηγείται το 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά». Ποσοστά 67%-80% τι γίνεται;

   

  Γ. Στο Άρθρο 7, στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

  «α. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στην οικογένεια του θανόντος υπάρχει μέλος με αναπηρία (τέκνο, σύζυγος) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω χορηγείται ολόκληρο το ποσό της Εθνικής Σύνταξης όπως αυτό ισχύει κάθε φορά». Εισοδηματικά κριτήρια;

  «β. Η διάταξη της παραγράφου α του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 4075/2012 εξακολουθεί να ισχύει κανονικά» 

   

 2. Στο Άρθρο 9 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

  «3. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/77 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α`) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά».

   

 3. Α. Στο Άρθρο 12,  από την περίπτωση β του εδαφίου Β της παραγράφου 1 διαγράφεται η φράση:

  «εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας».

  Β. Στο Άρθρο 12, η τελευταία πρόταση του εδαφίου Α της παραγράφου 1,  τροποποιείται ως εξής:

  «Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται, εφόσον και για όσο χρόνο ο επιζών  σύζυγος,  κατά  τον  ως  άνω  χρόνο,  έχει  τέκνο  ή  τέκνα  που  υπάγονται  στην παράγραφο    του  παρόντος  ή  έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω».

   

   Γ.Στο Άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

  «9. Σε ισχύ παραμένει η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3863/2010 σύμφωνα με την οποία εάν ο επιζών των συζύγων, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι άτομο με αναπηρία, σωματική, πνευματική ή ψυχική σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως  άλλων προϋποθέσεων».

   

 4. Στο Άρθρο 15 προστίθεται εδάφιο γ στην παράγραφο 2 ως εξής:

  «γ. Από την ψήφιση του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ οι ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3996/2011, οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/συζύγων/αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και είναι ασφαλισμένοι του Δημοσίου καθώς και όλων των φορέων, ταμείων,  κλάδων  ή  λογαριασμών  που  εντάσσονται  στον  ΕΦΚΑ, βάσει συγκεκριμένων και αυστηρών προϋποθέσεων».

   

 5. Α. Στο Άρθρο 27, η τελευταία πρόταση της παραγράφου 2 επαναδιατυπώνεται ως εξής:

  «Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν.612/1977 (Α’ 164) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά».

  Β.  Στο Άρθρο  27,  στο εδάφιο α της παραγράφου 2 διαγράφεται η εξής πρόταση:

  «Σε περίπτωση νέας κρίσης από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές το ύψος της εθνικής σύνταξης αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει του νέου ποσοστού αναπηρίας».

  Γ. Στο Άρθρο 27, στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθενται εδάφια ε και στ ως εξής:

  «ε. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στην οικογένεια του θανόντος υπάρχει μέλος με αναπηρία (τέκνο, σύζυγος) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω χορηγείται ολόκληρο το ποσό της Εθνικής Σύνταξης όπως αυτό ισχύει κάθε φορά».

  «στ. Η  διάταξη της παραγράφου α του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 4075/2012 εξακολουθεί να ισχύει κανονικά».

  Δ. Στο Άρθρο 27 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

  «Στους συνταξιούχους με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και ανεξαρτήτως ετών ασφάλισης χορηγείται το 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά».

   Ε.  Στο Άρθρο 27 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

  «4. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4111/13  τροποποιείται ως εξής:

  «Το τελευταίο εδάφιο της υποπαράγραφου ΙΑ5 του Κεφ. ΙΑ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:  «Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται οι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας - τετραπληγίας  και του επιδόματος απολύτου αναπηρίας καθώς και  στα πρόσωπα που εφαρμόζονται οι  διατάξεις του εδαφίου 4 της παρ.  2 του  άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και του ν. 612/77 όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν, τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4038/2012 και εν’ γένει οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80%»

  Ε.  Στο Άρθρο 27 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

  «5. Η παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4111/2013 τροποποιείται ως εξής:

  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ 6 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο 4 της παρ.  2 του  άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και του ν. 612/77 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 3986/2011 καθώς και συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και συνταξιούχοι οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες αναπηρίας του ν. 612/77 αλλά έχουν συνταξιοδοτηθεί με γενικές συνταξιοδοτικές διατάξεις».

   

 6. Στο άρθρο 80 προστίθεται περίπτωση η στην παράγραφο 3 ως εξής:

  «η. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με τον αναπληρωτή του».

   

 7. Α. Στο Άρθρο 92 η περίπτωση α της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής:

  «α. Στους συνταξιούχους με αναπηρία το ΕΚΑΣ χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011»

  Β. Στο Άρθρο 92 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 ως εξής: 

  «Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την  εκτέλεση της στρατιωτικής θητείας, θυμάτων τρομοκρατίας καθώς και στα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και στις οικογένειες που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία».

   

  Αθήνα, 6/5/2016

   

  Οι προτείνοντες  Βουλευτές

   

  Γιώργος Δημαράς 

  Βάκη Φωτεινή  

  Καφαντάρη Χαρά 

  Μπαξεβανάκης Δημήτρης 

  Ντζιμάνης Γεώργιος 

  Παυλίδης Κώστας 

  Σταματάκη Ελένη