Ερωτήσεις/Επερωτήσεις

Αθήνα, 05 Νοεμβρίου 2015   ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τον κ. Υπουργό: -Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   ΘΕΜΑ: «Ψυχο-κοινωνική μέριμνα για τα ανήλικα παιδιά των κρατουμένων μητέρων στo κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα Θηβών»  Στο άρ. 13 Σωφρονιστικού Κώδικα, προβλέπεται η δυνατότητα...
Αθήνα, 05 Νοεμβρίου /2015   ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας   ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.Ο προαναφερόμενος  ...
                                                 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τους κ.κ. Υπουργούς: -Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής -Εθνικής Άμυνας -Εξωτερικών -Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης   Θέμα: «Καταγγελίες για επιθέσεις ενόπλων σε λέμβους προσφύγων»   Κατά το...
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τους κ.κ.Υπουργούς: -Υγείας -Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής   Θέμα: «Ψυχολογική υποστήριξη διασωθέντων από ναυάγια, πολιτών και προσωπικού Λιμενικού σώματος που εμπλέκεται σε επιχειρήσεις περισυλλογής θυμάτων...
                                     Αθήνα  02/11/2015          ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τους κ.κ. Υπουργούς:   -          Εξωτερικών -          Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΜΑ: ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΑ   Τον Ιούνιο του 2008, το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) είχε πραγματοποιήσει Βαλκανική...
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015   ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας   ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα των μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6-7-2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς (EE L...
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015   ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας   Θέμα: «Εμπορία και κατοχή εξωτικών ζώων»   Η Ευρώπη αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς εξωτικών ή άγριων ζώων που προορίζονται για πώληση ως κατοικίδια, όπως θηλαστικά, πουλιά, ερπετά, αμφίβια...
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015 Ερώτηση Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θέμα: Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών - Συνέχιση λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών   Σήμερα το ελλιπές, αλλά μοναδικό υπάρχον Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών στηρίζεται...
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015                 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τον κ. Υπουργό                            Περιβάλλοντος και Ενέργειας   Θέμα: «Διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα (COP21). Ελληνική εκπροσώπηση και θέσεις της Ελλάδας»   Στις 30.11.2015 έως και τις 11.12.2015 θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι η...
  Αθήνα, 24/10/2015 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ.κ. Υπουργούς: - Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΜΑ: Προβλήματα σχετικά με τη Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου. Η επιδίωξη μιας ενδογενούς ανάπτυξης έχει άμεση σχέση με την κατάρτιση του Κτηματολόγιου, καθότι αποτελεί αναγκαίο εργαλείο αξιόπιστης...
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015     Ερώτηση Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας   Θέμα: Παραγωγική αναδιοργάνωση Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.).   Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας ώστε να υπερβεί την...
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015 Ερώτηση Προς τους κ.κ. Υπουργούς ·  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ·  Εξωτερικών   Θέμα: «Ενημέρωση για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τη Διατλαντική Εταιρική Εμπορική Σχέση (TTIP) και τις αντίστοιχες συμφωνίες (CETA, TiSA) που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή...
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου2015 ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τους κ.κ. Υπουργούς - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  - Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων   ΘΕΜΑ: Προβλήματα στη διαχείριση του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων   Ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά προβλήματα προκύπτουν σχετικά με τον εξοπλισμό και τις...
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015 Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας   Στις 30.11.2015 έως και τις 11.12.2015 θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι η 21η Σύνοδος της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 21). Στη Διάσκεψη θα λάβουν μέρους...
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου  2015                                                                                                                                           ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας             Θέμα: «Κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής...
                                                 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τους κ.κ. Υπουργούς: -Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Υγείας   Θέμα: «Προστασία της μητρότητας και διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές...
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015                                                                                                                                                             Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων   Προς τον κ.  Υπουργό Οικονομικών   Θέμα: «Μισθώματα Ακινήτων που χρησιμοποιεί το Δημόσιο...
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015                                                                                                                                   ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τους κ.κ. Υπουργούς: -Οικονομικών -Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού   Θέμα: «Ρύθμιση για τους δανειολήπτες που έλαβαν δάνεια...
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων   ΑΝΑΦΟΡΑ   Για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   Θέμα: «Μη παροχή στοιχείων στα μέλη των ΤΟΕΒ »   Ο Βουλευτής Β Αθηνών κ. Γεώργιος Δημαράς καταθέτει αναφορά το υπόμνημα μαζί με δύο συνοδευτικά έγγραφα της ομάδας για τον εκδημοκρατισμό των...
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2015   ΕΡΩΤΗΣΗ   Προς τους κ.κ. Υπουργούς: -Οικονομικών -Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης   ΘΕΜΑ:  Η κλοπή δεν είναι οφειλή!   Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του άρθρου 56 παρ.2 και παρ.3 (Ελλείμματα και Ευθύνες δημόσιων υπολόγων –...

Σελίδες