Ομιλίες

Ο Lester Brown στα βιβλία του δίνει πολλά στοιχεία και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ζωή στον πλανήτη. Ο συγγραφέας δεν δίνει όμως πολιτικές λύσεις. Ζήτημα πρώτο: ΗΘΙΚΗ Η προστασία της ζωής στον πλανήτη και της επιβίωσης των επόμενων γενεών είναι βασικά θέμα ηθικής και θετικής λογικής...
Τροποποιήσεις Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής Το ζητούμενο για την Αττική και για τα τέσσερα εκατομμύρια πολίτες της είναι το τι θα προσφέρουν οι περίπου 4.000 εργαζόμενοι που προβλέπονται στον οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής, στα θέματα υγείας, προστασίας, περιβάλλοντος, γεωργίας κ.λ.π.  Γιατί...

Σελίδες