Διαφάνεια - Αποτελεσματικότητα

Τροποποιήσεις Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής

Το ζητούμενο για την Αττική και για τα τέσσερα εκατομμύρια πολίτες της είναι το τι θα προσφέρουν οι περίπου 4.000 εργαζόμενοι που προβλέπονται στον οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής, στα θέματα υγείας, προστασίας, περιβάλλοντος, γεωργίας κ.λ.π. 

Γιατί είναι γενική πεποίθηση ότι δεν παράγεται έργο ανάλογο με τον αριθμό των υπαλλήλων. Δεν αντέχουμε στην σύγκριση με άλλες χώρες. 

Στις κρίσιμες ημέρες που ζει η πατρίδα μας και οι Έλληνες πολίτες υπάρχει γενική απαίτηση και ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα στον Δημόσιο Τομέα και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών

Η αντίληψη ότι πάμε στο Δημόσιο να « αράξουμε » πρέπει να αλλάξει. 

Η διοίκηση της Περιφέρεια Αττικής και όλοι εμείς του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουμε την ευθύνη να υπερβούμε το μέχρι τώρα τρόπο διοίκησης για το καλό του Ελληνικού λαού και των επόμενων γενεών.

Η αποδοτικότητα του διοικητικού μηχανισμού και του προσωπικού είναι τελικά οικονομία και χρήματος και φυσικών πόρων. Η αποδοτικότητα συνδέεται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τα κίνητρα δημιουργικότητας και τον κοινωνικό έλεγχο. 

Για την υπολειτουργία και αποδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα έχουν ευθύνη και οι εργαζόμενοι σε κάποιο ποσοστό αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχουν οι διοικήσεις.

Όταν δεν δίνεται περιεχόμενο δουλειάς στους εργαζόμενους,

Όταν δεν υπάρχουν κίνητρα και αντικίνητρα αποδοτικότητας. 

Μην περιμένουμε βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας δουλειάς

Έχει διαμορφωθεί ένα δόγμα στο Δημόσιο «όποιος κινείται, όποιος είναι δραστήριος και παίρνει πρωτοβουλίες κινδυνεύει να κάνει λάθος και να την πληρώσει, όποιος αδρανεί δεν κάνει λάθη, δεν κινδυνεύει.» 

Έχω εμπειρία από Δημόσιες Υπηρεσίες όπως Πολεοδομίες, Εφορίες, άλλες υπηρεσίες των πρώην Νομαρχιών και των Δημοσίων Οργανισμών.

Δύο είναι τα βασικά προβλήματα.

  1. Η αδράνεια και απαξίωση ενός μεγάλου μέρους του προσωπικού με συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και 
  2. Η διαπλοκή εκεί ιδιαίτερα όπου υπάρχουν αδειοδοτήσεις (π.χ. Πολεοδομίες ) εκεί που υπάρχουν έργα και προμήθειες. Στους κύκλους των εργοληπτών Δημοσίων Έργων θεωρείται αυτονόητο το «λάδωμα» για να σταθεί κάποιος στο επάγγελμα. Βέβαια η μεγάλη πλειοψηφία είναι έντιμοι και αξιοπρεπείς Δημόσιοι Υπάλληλοι και δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο «τσουβάλι», αλλά το κλίμα είναι τέτοιο σε μερικές υπηρεσίες που φθείρει και τους άφθαρτους.

Το θέμα δεν είναι αποδείξουμε το εύρος της διαφθοράς και διαπλοκής. Ζητούμενο για εμάς είναι να διαμορφώσουμε θεσμικό πλαίσιο που να αποτρέπει αυτά τα φαινόμενα:

α) Η απόλυτη διαφάνεια και ο κοινωνικός έλεγχος στις επιτροπές διαγωνισμών ανάθεσης – παραλαβής των έργων είναι θεμελιώδες

Καταθέτουμε μία πρόταση που νομίζω ότι θα μπορούσε να ενταχθεί στον οργανισμό όσο αφορά τις επιτροπές διαγωνισμών και αναθέσεων έργων και προμηθειών και τις επιτροπές παραλαβής έργων και προμηθειών. Από την περιφέρεια να συμμετέχουν δυο περιφερειακοί σύμβουλοι ένας της πλειοψηφούσας παράταξης και ένας από την αντιπολίτευση. Θα βγαίνουν μάλιστα με κλήρωση μεταξύ όλων ( εκτός αυτών που έχουν δηλώσει αδυναμία ). Για τους μεγάλους προϋπολογισμούς, πάνω από 1.000.000 ευρώ, να είναι και δύο σύμβουλοι α πλειοψηφία και δύο από την μειοψηφία.

β) Η ύπαρξη ελεγκτικού μηχανισμού έξω απ’ τον μηχανισμό της υπηρεσίας. Δεν είναι ορθό ελέγχοντες και ελεγχόμενοι να είναι συνάδελφοι στην ίδια υπηρεσία. 

Πρέπει συνάδελφοι να δούμε την Περιφέρεια και τον Οργανισμό με άλλη οπτική. Εάν δεν υπερβούμε τον τρόπο διοίκησης που ζήσαμε και ζούμε η πατρίδα μας θα μείνει στην μιζέρια.

Μερικές ειδικές παρατηρήσεις 

Α. Στο άρθρο 22 (Ζ) στον τίτλο

Η «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ να προστεθεί και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ γιατί το «περιβάλλον» και η φύση είναι πέρα από την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

Β. Όσο αφορά το τμήμα Αλιείας

Ο Τομέας της Αλιείας ασχολείται κύρια με τη διαχείριση και διαφύλαξη –προστασίας ενός αυτοτελώς προστατευόμενου αγαθού, όπως οι θαλάσσιοι και υδάτινοι εν γένει βιολογικοί πόροι, που περιέχονται στο φυσικό περιβάλλον, με στόχο τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του περιβάλλοντος της χώρας μας. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Τομέας Αλιείας συνιστά ξεχωριστή Γ/κη Διεύθυνση (Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας) σε σχέση με τον Τομέα της Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης. Προτείνουμε σε περιφερειακό επίπεδο η αλιεία πρέπει να λειτουργήσει αυτόνομα ως ξεχωριστή Δ/νση Αλιείας με τέσσερα περιφερειακά τμήματα

Επίσης τι χρειάζεται Τμήμα Αλιείας στον κεντρικό Τομέα Αθήνας και σε άλλους τομείς ή και στον Βόρειο Τομέα; 

Υπάρχουν και θετικά σημεία στον προτεινόμενο ΟΡΓΑΝΙΣΜΌ ( π.χ. η θεσμοθέτηση αυτοτελούς ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ),δεν θέλουμε να αδικήσουμε αυτούς που δούλεψαν.

Το μοντέλο όμως του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ είναι συγκεντρωτικό και απόλυτα Ιεραρχικό, δεν αφήνει περιθώρια πρωτοβουλίας στους εργαζόμενους.

Το μοντέλο αυτό απέχει πολύ από το αποκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης πού προτείνει η πολιτική οικολογία, αποδεικνύεται και από την απόρριψη της πρότασης μας για ισχυροποίηση των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ με δικά τους όργανα και επιτροπές.

Για την Αττική Οικολογική Απάντηση