Μέτρα προστασίας των ζώων από βάναυση μεταχείριση ζητά ο Γιώργος Δημαράς

Τετ, 14/12/2016

Στην κατάθεση δύο ερωτήσεων, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προχώρησε ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς, για θέματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων. Και οι δύο ερωτήσεις απευθύνονται στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ερώτηση αφορά την εξαγωγή ζώντων ζώων από χώρες της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες. Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των εξαγωγών αυτών, οι συνθήκες μεταφοράς, μεταχείρισης και σφαγής των ζώων δεν διέπονται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με αποτέλεσμα τα ζώα σε πολλές περιπτώσεις να υποβάλλονται σε συνθήκες που συνιστούν κακοποίηση. Ο Γιώργος Δημαράς ρωτά το Υπουργείο ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για τον άμεσο περιορισμό και τη σταδιακή κατάργηση της εξαγωγής ζώντων ζώων από την Ελλάδα προς χώρες εκτός Ε.Ε, η οποία συνιστά παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων για την ευζωία των παραγωγικών ζώων. Επίσης ρωτά εάν η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών προτίθεται να λάβει πρωτοβουλίες και να υποστηρίξει την άμεση κατάργηση της εξαγωγής ζώντων ζώων από την Ε.Ε. προς χώρες που δεν πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές που θέτει η Ε.Ε. για την εκτροφή, μεταχείριση, μεταφορά και σφαγή παραγωγικών ζώων.

 

Η δεύτερη ερώτηση αφορά την πρόσφατη συγκρότηση της «Εθνικής Επιτροπής για την ευζωϊα των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς», με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, από τη σύνθεση της παραπάνω επιτροπής απουσιάζουν παντελώς εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φιλοζωικών ενώσεων ή ομοσπονδιών, ενώ αντίθετα υπάρχει υπερεκπροσώπηση προσώπων που βρίσκονται σε επαγγελματική σχέση με φορείς που διεξάγουν πειράματα σε ζώα. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, οι επιλογές αυτές βρίσκονται σε διάσταση με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στις 6 και 7 Δεκεμβρίου οργάνωσε επιστημονικό συνέδριο για την αξιοποίηση επιστημονικά αξιόπιστων εναλλακτικών προσεγγίσεων που δεν θα περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων σε πειράματα. Ο Γιώργος Δημαράς ρωτά το Υπουργείο με ποια κριτήρια επελέγη η συγκεκριμένη σύνθεση της Επιτροπής και εάν προτίθεται να συμβάλλει ενεργά στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων που θα υποκαταστήσουν και σταδιακά θα καταργήσουν τη χρήση ζώων σε πειράματα.

 

Διαβάστε τα κείμενα των ερωτήσεων εδώ (εξαγωγές ζώντων ζώων) και εδώ (συγκρότηση εθνικής επιτροπής για ζώα που χρησιμοποιούνται σε πειράματα)