ΕΡΩΤΗΣΗ: Εξαγωγές ζώντων ζώων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα:  «Εξαγωγές ζώντων ζώων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί αύξηση των εξαγωγών ζώντων ζώων από χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες. Κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2014, πάνω από 1,7 εκατομμύρια βοοειδή και πρόβατα εξήχθησαν ζωντανά από την Ε.Ε. προς τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Τουρκία, ενώ εκτιμάται ότι συνολικά πάνω από 3 εκατομμύρια ζώα εξάγονται ετησίως από την Ε.Ε. προς τρίτες χώρες. 

 

Τα ηθικά ζητήματα που εγείρονται με την εξαγωγή ζώντων ζώων εκτός Ε.Ε. είναι σοβαρά καθώς με την εξαγωγή τους προς τρίτες χώρες τα ζώα δεν προστατεύονται πλέον από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συνήθως αντιμετωπίζουν απάνθρωπες συνθήκες μεταφοράς, διαβίωσης, εκτροφής και σφαγής. Για το ζήτημα οργανώθηκε έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα «Εξαγωγές ζώντων ζώων: το πιο βάναυσο εμπόριο της Ε.Ε.» από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονο σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση CIWF ( CompassioninWorldFarming). Όπως επισημαίνει η CIWF«(…) οι έρευνες που διενεργούνται από τις οργανώσεις προστασίας των ζώων για τις συνθήκες σφαγής στην Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έχουν αναδείξει εξαιρετικά σκληρές πρακτικές. Τα ζώα σφάζονται από ανειδίκευτα άτομα με βίαιες μεθόδους, που τους προκαλούν έντονο πόνο και υποφέρουν έχοντας τις αισθήσεις τους για αρκετά λεπτά έως ότου τελικά επέλθει ο θάνατος. Τα βοοειδή δεμένα σε στύλους ή δέντρα και με ακινητοποιημένα τα πόδια τους αναγκάζονται να πέσουν στο έδαφος. Ακατάλληλα μαχαίρια χρησιμοποιούνται για να κόψουν το λαιμό των ζώων. Τα πρόβατα σέρνονται από τα πίσω πόδια, το τρίχωμα ή τα κέρατά τους στον τόπο της σφαγής και τα αναποδογυρίζουν απότομα ή τα ρίχνουν στις πλευρές τους για την κοπή του λαιμού. Τα βοοειδή χτυπιούνται επανειλημμένα στο κεφάλι με πόλους για να τα αναγκάσουν να πέσουν στο έδαφος. Σε άλλες περιπτώσεις, λόγω του κινδύνου για τους σφαγείς όταν βρίσκονται κοντά σε βοοειδή, μαχαιρώνουν τα ζώα από απόσταση στην περιοχή του λαιμού. Ακόμα και μετά από πολλαπλά μαχαιρώματα, τα ζώα στέκονται στα πόδια τους ενώ αιμορραγούν. Συχνά τα ζώα θανατώνονται εκτός σφαγείων όπου τραβιούνται βίαια  από τα φορτηγά και σφάζονται στους δρόμους, στα πεζοδρόμια ή έξω από κρεοπωλεία».

 

Η εξαγωγή ζώντων ζώων εκτός Ε.Ε. συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 της Συνθήκης της Λισαβόνας το οποίο απαιτεί από την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν «πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων» κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής της Ε.Ε., ενώ συνιστά παραβίαση και των διεθνών προτύπων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ). Επιπλέον, όπως καταδεικνύεται από εκθέσεις έγκυρων οργανώσεων για την ευζωία των ζώων πολλά από τα ζώα μεταφέρονται κατά τρόπους που παραβιάζουν τον Κανονισμό 1/2005 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά.

 

Σημειώνεται ότι η πρακτική της εξαγωγής ζώντων ζώων εκτός της Ε.Ε. δεν είναι αδιάφορη για την ελληνική οικονομία και κτηνοτροφία καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) οι εξαγωγές ζώντων ζώων «σκοτώνουν» την ελληνική κτηνοτροφία. Η ανακοίνωση της ΕΔΟΚ επισημαίνει ότι η πώληση ζώντων ζώων στο εξωτερικό δεν είναι συμβατή με τα Ελληνικά συμφέροντα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η Ελληνική Κτηνοτροφία δοκιμάζεται, και ενδέχεται να δημιουργήσει μακροχρόνια προβλήματα στους εργαζόμενους στον κτηνοτροφικό τομέα. Ωστόσο παρά τις παραπάνω επισημάνσεις, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εξαγωγές ζώντων ζώων αυξάνονται, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) για τον Μάρτιο του 2016, από το Μάρτιο του προηγούμενου έτους (2015) σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 9,8% στις εξαγωγές τροφίμων και ζώντων ζώων.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ειδικότερα ότι:

 

- Oι εξαγωγές ζώντων ζώων από την Ε.Ε. σε τρίτες χώρες συνιστούν παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και των διεθνών προτύπων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ),

- Έχουν δημοσιευτεί εκτεταμένα στοιχεία για απάνθρωπες συνθήκες μεταφοράς, μεταχείρισης και σφαγής ζώων που εξάγονται σε χώρες εκτός Ε.Ε,

- Η εξαγωγή ζώντων ζώων είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα της ελληνικής κτηνοτροφίας,

 

 

Ερωτάται ο κ.Υπουργός:

 

1. Ποιος είναι ο αριθμός ανά είδος των ζώων που εξάγονται ζωντανά ετησίως από την Ελλάδα προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2.Ποια άμεσα μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο για τον άμεσο περιορισμό και τη σταδιακή κατάργηση της εξαγωγής ζώντων ζώων από την Ελλάδα προς χώρες εκτός Ε.Ε, η οποία συνιστά παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων για την ευζωία των παραγωγικών ζώων;

3.Σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών να λάβει πρωτοβουλίες και να υποστηρίξει την άμεση κατάργηση της εξαγωγής ζώντων ζώων από την Ε.Ε. προς χώρες που δεν πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές που θέτει η Ε.Ε. για την εκτροφή, διαβίωση, μεταφορά και σφαγή παραγωγικών ζώων;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Δημαράς Γεώργιος

Αραχωβίτης Σταύρος