Η διατροφική επάρκεια και η βιωσιμότητα βασικοί όροι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Πέμ, 08/03/2018

Τους στόχους και τις προτεραιότητες για μια αληθινά βιώσιμη αγροτική οικονομία στη χώρα μας και την Ευρώπη, μέσα και από την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2020, ανέλυσε ο Οικολόγος Βουλευτής και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου Βουλής, την Τρίτη 6/3/2018.

Ο Γ.Δημαράς πρότεινε κατ΄αρχήν ως τέσσερεις βασικούς στόχους για τη αγροτική παραγωγή στη χώρα μας:

·      Τη διατροφική επάρκεια, με ένα θετικό ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών στα αγροτικά προϊόντα, αλλά και την αύξηση του ποσοστού του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, που έχει η αγροτική παραγωγή μαζί με την αλιεία, από το 4% στο 6%.

·      Την ενίσχυση της υπαίθρου με ένα ολιστικό πρόγραμμα αποκεντρωμένης ανάπτυξης για ισχυρές τοπικές οικονομίες, με βάση τη γεωργία, την τυποποίηση, την εκπαίδευση των αγροτών, αλλά και  τον πολιτισμό.

·      Να σταματήσουν οι μονοκαλλιέργειες και η εξαφάνιση των τοπικών σπόρων για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας

·      Προσαρμογή των καλλιεργειών και της χρήσης φυτοφαρμάκων στη λογική της αειφορίας, προκειμένου οι αγροτικές εκτάσεις να παράγουν ποιοτικά προϊόντα  όχι μόμο στο παρών αλλά και στο μέλλον.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στις προτεραιότητες που θέτουν οι Πράσινοι στην Ευρώπη και οι Οικολόγοι Πράσινοι στην Ελλάδα, σε σχέση με την αναθεώρηση της ΚΑΠ:

·      Να δίνεται σαφής προτεραιότητα στις άμεσες πληρωμές για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν βιολογικές και οικολογικές μεθόδους.

·      Να υπάρξει καλύτερη ισορροπία μεταξύ του Πυλώνα 1 (άμεσες ενισχύσεις εισοδήματος) και του Πυλώνα 2 (αναπτυξιακές ενισχύσεις) και να αλλάξει το υφιστάμενο σύστημα επιδοτήσεων που βασίζεται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, προς ένα σύστημα με προτεραιότητα τις ανάγκες των οικοσυστημάτων.  .

·      Να θεσμοθετηθεί αυστηρό όριο επιδοτήσεων, 50.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για τις μικρές εκμεταλλεύσεις.

·      Η παραγωγή για τοπική κατανάλωση να έχει προτεραιότητα στο σύστημα άμεσων πληρωμών και τα τοπικά τρόφιμα να αποκτήσουν ειδικό ευρωπαϊκό καθεστώς διευκολύνσεων.

·      Να ενισχύεται η τοπική ανταλλαγή σπόρων και η χρήση τους.

·      Να μην χορηγούνται ενισχύσεις για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς .

·      Να δοθούν κίνητρα για αύξηση της παραγωγής και κατανάλωση φυτικών πρωτεινών.

·      Η ευημερία των ζώων να είναι κριτήριο επιλεξιμότητας για τις επιδοτήσεις.

·      Να δοθούν ανάλογες προτεραιότητες στην έρευνα και την κατάρτιση και

·      Να δοθεί μάχη να μη μειωθεί ο προϋπολογισμός σε επίπεδο Ε.Ε.

«Η αγροτική παραγωγή είναι όρος της επιβίωσης μας και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Θέλουμε ειδική προσπάθεια, να το καταλάβουμε και εμείς, να το καταλάβουν και οι ευρωπαίοι»

Δείτε το σχετικό βίντεο από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής εδώ

Διαβάστε τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Γ.Δημαρά εδώ