ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ: Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων πλησίον του Α΄Νεκροταφείου Αθηνών

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016

 

   ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

 

Προς τους κ.κ.Υπουργούς:

-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

-Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Θέμα: «Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων πλησίον του Α΄Νεκροταφείου Αθηνών»

 

 

Η κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία που βρίσκεται μπροστά στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας αποτελεί ένα έργο που προβλέφθηκε και χωροθετήθηκε με το ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄), ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στις παρυφές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Το έργο, το οποίο δεν προχώρησε έως σήμερα, έχει εγείρει αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής, που βασίζονται σε μια σειρά από περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς λόγους.

 

Σημειώνεται ότι από τις 29-1-2012 έχει εκπνεύσει η προθεσμία περαίωσης του έργου, με ανάδοχο παραχώρησης την εταιρία «MetropolitanAthensParkAE», που είχε παραταθεί με την υπ’αριθ. πρωτ. ΕΥΔΕΚ 609/19-11-2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χωρίς να έχει έκτοτε δοθεί νέα σχετική παράταση.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:

 

1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον δεκαπέντε έτη μετά την απόφαση κατασκευής του έργου οι εργασίες δεν έχουν προχωρήσει, αλλά και τις αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας του ΜΕΤΣ, αξιολογείται από τους κ.κ. Υπουργούς ως σκόπιμη η συνέχιση του έργου; Εάν ναι, εξετάζεται το ενδεχόμενο βελτιωτικών αλλαγών επί του αρχικού σχεδίου κατασκευής του έργου;

2. Έχει διαθέσει το δημόσιο χρήματα για το έργο (μελέτες κ.λ.π.) και αν ναι ποιο είναι το έως σήμερα ποσό που έχει διατεθεί; Υπάρχει κίνδυνος να κληθεί το ελληνικό δημόσιο να επιστρέψει στην Ε.Ε. πόρους που διατέθηκαν για το έργο λόγω της μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσής του; Υπάρχουν σκέψεις, στο εξής, να ενταχθεί το έργο σε κάποια κατηγορία,  π.χ σύμπραξης δημόσιου- ιδιωτικού τομέα, ή άλλη, για τη χρηματοδότησή του;

3. Υπάρχουν ρήτρες με βάση τις οποίες το ελληνικό δημόσιο ενδέχεται να κληθεί να αποζημιώσει την ανάδοχο παραχώρησης εταιρία λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου; Έχει προβληθεί ανάλογη αξίωση μέχρι σήμερα;

4. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής για διατάραξη και υποβάθμιση του φυσικού αλλά και του πολεοδομικού περιβάλλοντος της περιοχής (παραβιάζονται, κατά τους κατοίκους, βασικοί ισχύοντες πολεοδομικοί όροι), καθώς και για την επαπειλούμενη καταστροφή της υγειονομικής ζώνης πρασίνου πλησίον του Α΄Νεκροταφείου;

5. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφορικά με τις καταγγελίες ότι με την κατασκευή του έργου θα υποβαθμιστεί ο ιδιαίτερος  πολιτισμικός χαρακτήρας του μνημείου;                              

 

Επίσης, με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρακαλούμε όπως κατατεθούν στο Σώμα τα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και τομή) του έργου και κάθε σχετικό έγγραφο στο οποίο να φαίνονται οι προβλέψεις που υπάρχουν για τη διαμόρφωση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, αλλά και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος υπέργειου χώρου.

 

 

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

 

 

Γιώργος Δημαράς