Το ΥΠΕΝ ανταποκρίνεται στην ανάγκη αναζωογόνησης υποβαθμισμένων περιοχών των πόλεων Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου για τις Αστικές Αναπλάσεις με στόχο την Αειφορία και την Ανθεκτικότητα των Οικισμών

Παρ, 21/06/2019
Εκδήλωση για την παρουσίαση σχεδίου νόμου με τίτλο: «Πλαίσιο αναζωογόνησης και αναπλάσεων αστικού χώρου. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των θεσμικών εργαλείων και των διαδικασιών για τον σχεδιασμό, τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπλασης με στόχο την αειφορία και την ανθεκτικότητα των οικισμών» διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Δημαρά και τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου, την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, 10.00-14.00, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Λ. Μεσογείων 119.
 
Η εκδήλωση έχει στόχο την παρουσίαση του σχεδίου νόμου σε πολιτικά κόμματα, επιστημονικούς φορείς, εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης, κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις και στα ΜΜΕ. Αποσκοπεί στην ενημέρωση και στο διάλογο για τη νομοθετική πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε στην ημερίδα της 5.12.2018 με θέμα «Αστική αναγέννηση για την αειφορία και την ανθεκτικότητα. Αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου και επιχειρησιακού θεσμικού πλαισίου για τις αστικές αναπλάσεις».
 
Η εκδήλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αποτυπώνει την επιστημονική γνώση και εμπειρία δεκάδων επιστημόνων εθελοντών και υπηρεσιακών που εργάστηκαν για να ολοκληρωθεί το σχέδιο νόμου στα πλαίσια της διοικητικής συνέχειας και της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων.
 
Την παρουσίαση θα ακολουθήσει διάλογος και ανταλλαγή απόψεων επί του νομοσχεδίου.