ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.ΔΗΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ" ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (20.9.2016)

Γνωρίζουμε, ως ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ότι για το ξεπέρασμα της κρίσης έγιναν και γίνονται συμβιβασμοί  έξω από το σχέδιο της Οικολογίας για την Οικονομία.

 

1) Η επένδυση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» και η σύμβαση του 2014 της προηγούμενης κυβέρνησης, ακόμη και  με τις διορθώσεις και βελτιώσεις που έγιναν, είναι στην μη επιλεγμένη από τους Οικολόγους στρατηγική βιωσιμότητας.

 

Εμείς θέλουμε επενδύσεις σε άλλη κατεύθυνση:

-Στον γεωργικό τομέα

-Στην βιομηχανία

-Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

-Στη διαχείριση των υδάτων κλπ.

 

2)  Είναι έξω από την Φιλοσοφία της Οικολογίας

-Οι γυάλινοι ουρανοξύστες

-Τα καζίνα

-Τα εμπορικά κέντρα

 

Αυτά δεν μας ταιριάζουν.

 

3) Από άποψη Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος δεν είναι η σωστή λύση.

 

α) μετακινείται το κέντρο ενδιαφέροντος από το κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του Ελληνικού.

Αυτό θα συμβάλλει στην υποβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας.

β) Είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από το σχέδιο αποκέντρωσης πληθυσμιακής – διοικητικής – οικονομικής που έχει η οικολογία.

 

Η κυβέρνηση έκανε ένα μεγάλο συμβιβασμό με το Γ’ Μνημόνιο και μέρος της είναι και η ιδιωτικοποίηση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ.

 

Έκανε τον συμβιβασμό για να μην καταρρεύσει πλήρως η Οικονομία της χώρας.

 

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ έχουν βγάλει ανακοίνωση που δηλώνουν τη διαφωνία τους με αυτήν την επένδυση.

 

Όμως, αναγνωρίζουν τη βελτίωση των όρων της σύμβασης που πέτυχε η κυβέρνηση.

 

Ωστόσο, εκτός από τα αρνητικά  υπάρχουν και θετικά σημεία  όπως:

 

1. Το πάρκο 2.000στρ.) = 12,5 φορές τον Εθνικό Κήπο,

 8 φορές το πεδίο του Άρεως.

2.Το ότι προβλέπονται 300 στρ. για κοινόχρηστους χώρους και χώρους για κοινωφελείς χρήσεις (σχολεία, παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικοί χώροι κλπ.)

3.  Το ότι θα γίνει κάποια  μόχλευση της οικονομίας και θα υπάρξει αύξηση της  απασχόλησης κλπ.

 

Τα όποια θετικά όμως  δεν αναιρούν αυτά που είπα στην αρχή.

 

Δεν θα ήταν αυτή η επένδυση  σε ένα οικολογικό σχέδιο για την Οικονομία και το Περιβάλλον.