ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (TTIP, CETA, TiSA)

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (TTIP, CETA, TiSA)

Σχετικά με τις διατλαντικές συμφωνίες οι Οικολόγοι Πράσινοι, με απόφαση του Πανελλαδικού του Συμβουλίου, δηλώνουν την αντίθεσή τους με τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων –ΤΤΙP και οι Πράσινοι σε Ευρώπη, Καναδά και ΗΠΑ συμμετέχουν ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τις αρνητικές επιπτώσεις των διεθνώς συμφωνιών TTIP, CETA, TiSA οι οποία βρίσκεται σε στάδιο αδιαφανών διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο.

Επισημαίνουν ότι η Συμφωνία δεν στοχεύει στη διευκόλυνση των άμεσων επενδύσεων και στην εξάλειψη «περιττών γραφειοκρατικών εμποδίων», αλλά κύριος στόχος της είναι να παραμερίσει τις κανονιστικές ρυθμίσεις που αποτελούν «εμπόδιο» στην κερδοφορία των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Θεωρούν επιπλέον ότι η προτεινόμενη συμφωνία τείνει να μεταβάλλει την ίδια τη θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ υπέρ των πολυεθνικών εταιριών και κεφαλαίων, καθώς αφορά λιγότερο στο εμπόριο -οι αντίστοιχοι δασμοί είναι ήδη σημαντικά χαμηλοί- και περισσότερο σε ρυθμίσεις και εμπορικά πρότυπα, εταιρικά δικαιώματα και επενδυτικές εγγυήσεις.

Ειδικότερα θεωρούμε ότι οι συμφωνίες αυτές προωθούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του πλανήτη αλλά και τα συμφέροντα της χώρας μας. Κάποιοι από τους λόγους που η συνιστούν πραγματική απειλή είναι οι ακόλουθοι:

1.     

Ευνοούν χώρες και επιχειρήσεις με μαζική βιομηχανική παραγωγή, ενώ είναι καταδικαστική για χώρες με μικρής κλίμακας παραγωγή όπως η ελληνική.

2.     

Απειλούν την εγχώρια αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, οι οποίοι θα αδυνατούν να ανταγωνιστούν τα προϊόντα χαμηλής ποιότητας και κόστους των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.

3.     

Απειλούν  τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) που διαθέτει η Ελλάδα, κάτι που θα έχει ολέθριες συνέπειες στην εγκατάλειψη της αγροτικής γης, την εξάρτηση από εισαγωγές και τη μείωση της διατροφικής αυτάρκειας.

4.     

Απειλούν την κυριαρχία των κρατών, διότι σημαίνει μεταφορά εξουσίας από τα κράτη στις εταιρείες.

5.     

Απειλούν τη δημοκρατία, διότι οι πολίτες και οι κυβερνήσεις τους δεν μπορούν να αλλάξουν τα συμφωνηθέντα, για τα οποία έχουν δεσμευτεί τα κράτη της ΕΕ.

6.     

Απειλούν την υγεία των πολιτών, γιατί απορυθμίζονται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγής και ελέγχου για τα αγροτικά προϊόντα (γενετικά τροποποιημένα, επεξεργασμένα με επικίνδυνες χημικές μεθόδους κλπ.).

7.     

Δημιουργούν παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης, είτε με τον μηχανισμό ISDS ή με το μηχανισμό ICS,  καθώς οι πολυεθνικές εταιρείες θα μπορούν να μηνύουν τα κράτη για πρόκληση ζημιών και να ζητούν αποζημιώσεις, αν θεωρούν ότι παρεμποδίζεται η ελευθερία διακίνησης και ανταγωνισμού που κατοχυρώνουν οι συμφωνίες. Στην ουσία εισάγεται μηχανισμός διαμεσολάβησης μεταξύ μεγαλοεπενδυτών και κρατών ο οποίος υπερβαίνει την εθνική νομοθεσία.

8.     

Απειλούν το περιβάλλον με την εισαγωγή μεταλλαγμένων σπόρων.

9.     

Απειλούν το κλίμα με την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων για μεταφορές πολύ μεγάλων αποστάσεων.

10. 

Απειλούν τις εργασιακές σχέσεις, εφόσον τα κράτη-μέλη θα αναγκαστούν για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους να προσαρμόσουν και να μειώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στα πρότυπα των ΗΠΑ.

11. 

Θα επιφέρουν απώλεια 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις των υποστηρικτών τους για αύξηση θέσεων εργασίας.

12. 

Αντιτίθενται στις οικολογικές αρχές που είναι η τοπικότητα, η διατροφική αυτάρκεια, η μείωση του κόστους μεταφοράς προϊόντωνοι ισόρροπες οικονομίες και ο δημοκρατικός έλεγχος.

Τέλος θεωρούμε ότι οι συμφωνίες θα πρέπει να χαρακτηριστούν μεικτές και να περάσουν από την κρίση όλων των ευρωπαϊκών κοινωνιών μέσω δημοψηφισμάτων και σε καμία περίπτωση να μην ισχύσουν πριν από την επικύρωσή τους από κάθε ένα ξεχωριστά και από το σύνολο της ευρωπαίων πολιτών (μέσω πανευρωπαϊκού δημοψηφίσματος που ήδη έχουν αιτηθεί εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες από πέρυσι).

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες είναι συνολικά επιβλαβείς για τη βιωσιμότητα της χώρας μας και του πλανήτη γενικότερα και δεν επιδέχονται βελτίωσης.

Συνοδευτικά σας καταθέτω το σχετικό ψήφισμα των Οικολόγων Πράσινων (5.2015), την απόφαση για την ευρωπαϊκή συγκυρία (4.2016) και την επιστολή που συνυπέγραψε το Πράσινο Ινστιτούτο προς του ευρωβουλευτές ενόψει της συνεδρίασης που έγινε στο ευρωκοινοβούλιο για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την TTIP (6.2015).

Με εκτίμηση,

 

 Γιώργος Δημαράς