Θέμα για τα υπέρογκα μισθώματα που πληρώνει η Περιφέρεια Αττικής έθεσε στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ η παράταξη ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σάβ, 20/04/2013

Ενδεικτικά ανέφερε ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Δημαράς ότι για το κτήριο της Λ. Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή πλήρωνε, πριν τις κατά νόμο μειώσεις, 30,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με αναγωγή στα γραφεία (τα υπόγεια υπολογίζεται ότι εξυπηρετούν τους κύριους χώρους). σήμερα ακόμη η τιμή μισθώματος που πληρώνει σε ιδιώτες η Περιφέρεια ανά τετραγωνικό μέτρο είναι σχεδόν διπλάσιο από τις τιμές της περιοχής. Τόνισε ότι για 8 έτη η Περιφέρεια πλήρωσε περίπου 11.000.000 που είναι κατά την εκτίμησή του πάνω από την συνολική αξία του κτηρίου.