Συνάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Δημαρά με το Προεδρείο του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Δευ, 19/11/2018

Ο Υφ. Περιβάλλοντος, Γεώργιος Δημαράς, συναντήθηκε την Πέμπτη 15/11 με το προεδρείο του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από το Σύλλογο, ο πρόεδρος, Μιχάλης Καλογιαννάκης, καθώς και οι Ελεονόρα Δημαλέξη και Παναγιώτης Τουρλάκης. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τις ανάγκες που υπάρχουν για νέους επιστήμονες (κυρίως Τοπογράφους) με γνώσεις στη νέα τεχνολογία. Επίσης συζητήθηκε η τεχνογνωσία του Ελληνικού Κτηματολογίου και πως θα μπορούσε να προωθηθεί σε άλλες χώρες, προσφέροντας εργασία σε Έλληνες επιστήμονες. Επισημάνθηκε δε, η ανάγκη να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στις πληροφορίες του κτηματολογίου από πολίτες, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Τέλος, τέθηκαν προβλήματα που δυσκολεύουν την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, όπως το θέμα μη ύπαρξης τίτλων σε αγρούς και άλλες ιδιοκτησίες, που μεταβιβάζονταν από γενιά σε γενιά χωρίς συμβόλαια και πως θα προσδιοριστεί η χρησικτησία.