Πρωτοβουλιες Γιωργου Δημαρα για καλυτερη λειτουργια της Βουλης

Τρί, 31/03/2015

30/3/15

 

Ο οικολόγος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Δημαράς, κατέθεσε δύο επιστολές προς την Πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου για ζητήματα ορθής λειτουργίας του χώρου και των υπηρεσιών της Βουλής.

Οι επιστολές αφορούν καθημερινά ζητήματα λειτουργίας με πολιτική σημασία τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα και που όμως απουσιάζουν από το κτίριο της Βουλής. Πρόκειται για:

·         Εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος και η δημιουργία χώρων καπνιστών.

·         Την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στο κτίριο και ειδικότερα στα γραφεία.

·         Τη σηματοδότηση των αυτοκινήτων των βουλευτών για τη διευκόλυνση του έργου της τροχαίας και για τη σωστή χρήση των χώρων στάθμευσης της Βουλής.

·         Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία της βουλής (βελτίωση του ΟΠΣ- Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος).

Ο Γιώργος Δημαράς δήλωσε σχετικά: «Στη Βουλή και στην κοινωνία οι βουλευτές πρέπει πρώτοι αυτοί να εφαρμόζουν τους νόμους που ψηφίζουν και να δείχνουν το καλό παράδειγμα.» 

Ακολουθούν οι επιστολές που κατατέθηκαν στην ΠτΒ.

τηλ επικοινωνίας: 6944847447

 

Προς: την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015

Κυρία Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας θέσω τρία θέματα που αφορούν ζητήματα καθημερινότητας των Βουλευτών και των υπαλλήλων στο κτήριο της Βουλής, γνωρίζοντας και τις ευαισθησίες σας για τη σωστή λειτουργία του Κοινοβουλίου:

1. Κάπνισμα στα γραφεία της Βουλής: Σε πολλά γραφεία της Βουλής, όπου συστεγάζονται περισσότεροι του ενός βουλευτές και οι συνεργάτες τους, δεν τηρείται από όλους ο νόμος απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους με αποτέλεσμα οι μη καπνίζοντες να γίνονται παθητικοί καπνιστές. Σας παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Προτείνω τα εξής:        
α) Να ανακοινωθεί σε όλους τους Βουλευτές η ανάγκη εφαρμογής του Νόμου

β) Να προβλέπεται καπνιστήριο σε κάθε όροφο του κτηρίου

γ) Στην περίπτωση που δεν υιοθετηθούν τα παραπάνω μέτρα και συνεχίζεται η μη εφαρμογή του νόμου από τους Βουλευτές και τους συνεργάτες τους, να γίνει διαχωρισμός σε γραφεία καπνιζόντων και μη καπνιζόντων.

2. Κάδοι ανακύκλωσης στα γραφεία της Βουλής: Επειδή ο όγκος του χαρτιού που χρησιμοποιείται στα γραφεία της Βουλής είναι μεγάλος και δεν συλλέγεται ξεχωριστά, απαραίτητη είναι η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού σε κάθε γραφείο, με οδηγίες προς το προσωπικό καθαριότητας της Βουλής για τη σωστή εκκένωση και προώθησή τους στους κάδους ανακύκλωσης του Δήμου.

3. Χρήση αναγνωριστικού σήματος για τα αυτοκίνητα των Βουλευτών: Επειδή οι αστυνομικοί της εισόδου του χώρου στάθμευσης της Βουλής δεν μπορούν να αναγνωρίζουν όλα τα αυτοκίνητα των βουλευτών, δεδομένου ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τα Ι.Χ. τους, καλό θα ήταν να τυπωθεί κάποιο αυτοκόλλητο σήμα που θα είναι σε εμφανές σημείο στα αυτοκίνητα των Βουλευτών, ώστε αυτά να γίνονται αντιληπτά αμέσως για τους εξής λόγους:

α) για λόγους ασφαλείας

β) για τη διευκόλυνση του έργου των αστυνομικών και

γ) για να μην χρησιμοποιούνται οι θέσεις στάθμευσης από άτομα για τα οποία αυτό δεν προβλέπεται.

Ευελπιστώντας στην κατανόησή σας για τα παραπάνω θέματα παραμένω στη διάθεσή σας

Με εκτίμηση

Γεώργιος Δημαράς

Βουλευτής Β' Αθήνας ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Μέλος των Οικολόγων Πράσινων

τηλ. 6944847447

 

Προς: την Πρόεδρο της Βουλής

κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου

 

Θέμα: Εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βουλής και επιμόρφωση των Βουλευτών

Kυρία Πρόεδρε,

Στα πλαίσια των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, της δημόσιας διοίκησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της απαίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ύπαρξη ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος έχουν δρομολογηθεί και εν πολλοίς υλοποιηθεί προγράμματα ψηφιοποίησης αρχείων στον δημόσιο τομέα, όπως είναι το πρόγραμμα Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα).

Παρόλα τα βήματα που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, παραμένει αποσπασματική και ελλιπής η πρόσβαση βουλευτών και των συνεργατών τους σε χρήσιμα αρχεία του κράτους με τη βοήθεια εύχρηστων και φιλικών στον χρήστη εργαλείων.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βουλής παρά την ύπαρξη:

α) του συνεργατικού περιβάλλοντος Collaboration για την επικοινωνία των βουλευτών και τη διανομή εγγράφων και

β) της διαδικτυακής πύλης (portal) hellenicparliament.gr, όπου διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή έγγραφα σχετικά με "κοινοβουλευτικό έλεγχο", "επιτροπές", "νομοθετικό έργο" και "πρακτικά",

δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε μία ενιαία τράπεζα δεδομένων, από την οποία ο εκάστοτε βουλευτής ή συνεργάτης να μπορεί να συλλέξει όλα τα σχετικά κείμενα που έχουν κατατεθεί πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα (ερωτήσεις, απαντήσεις, νομοσχέδια, εκθέσεις κλπ.), μέσω αναζήτησης με λέξη-κλειδί, έτσι ώστε να συντάξει τεκμηριωμένα μία ερώτηση, πρόταση ή άλλου είδους παρέμβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη κρίνεται η ενοποίηση των ηλεκτρονικών αρχείων και η δημιουργία ενιαίας τράπεζας δεδομένων που θα επιτρέπει τη σωστή διερεύνηση ενός θέματος, την παρακολούθηση του ιστορικού του και την ακριβή και κωδικοποιημένη διατύπωση κειμένων, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται επικαλύψεις και επαναλήψεις, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Εκτός από την ανάγκη αναβάθμισης της διαδικτυακής υποδομής της Βουλής, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην ανάγκη επιμόρφωσης των βουλευτών, νέων και παλαιότερων, όσο και των συνεργατών τους πάνω σε θέματα χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων και των υπηρεσιών και δυνατοτήτων που παρέχει η Βουλή μέσα από σεμινάρια και ξεναγήσεις για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες σας για την καλύτερη λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου, ελπίζουμε στην ανταπόκριση του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

 

 

Γιώργος Δημαράς

Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β' Αθήνας

Μέλος των Οικολόγων Πράσινων