ΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V;

Πέμ, 02/04/2015

2/4/2015

Επιστολή των Οικολόγων Πράσινων στους βουλευτές 

Με επιστολή που μοιράστηκε σε βουλευτές στο Κοινοβούλιο την Τρίτη 31 Μαρτίου, οι Οικολόγοι Πράσινοι εντείνουν τις πιέσεις τους ώστε να επανεξεταστεί το τεράστιο ζήτημα που προκύπτει με την Πτολεμαΐδα V. Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι όσο αφορά το θέμα του λιγνίτη, οι νέες πολιτικές πρακτικές πρέπει να διαφέρουν ουσιαστικά και έμπρακτα, από αυτές των προηγούμενων κυβερνήσεων που έθεταν το περιβάλλον σε τελευταία μοίρα.

Πρόσφατες παρεμβάσεις από τους Οικολόγους Πράσινους για το θέμα:

-Παραγωγική ανασυγκρότηση ή παραγωγικός αναχρονισμός; Nα ανοίξει άμεσα διάλογος για την Πτολεμαϊδα V (27/3/15)

-Να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας, Πτολεμαΐδα V (16/3/15) 

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή προς τους Βουλευτές

Θέμα: «Παραγωγική ανασυγκρότηση ή παραγωγικός αναχρονισμός; 

Ερωτηματικά για το αν η Πτολεμαΐδα 5 εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας» 

Αγαπητέ κ/κα Βουλευτή - τρια,

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δηλώνουν δημόσια την έκπληξη τους  για την έγκριση των αδειοδοτήσεων για την κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 από τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνη. H επιμονή για άμεση κατασκευή της λιγνιτικής μονάδας και για επικράτηση του λιγνίτη ως εθνικό μας καύσιμο είναι άξιο απορίας ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αφού υπάρχει:

-          απουσία δημοσιοποιημένων οικονομοτεχνικών στοιχείων για τη βιωσιμότητα της μονάδας,

-          έλλειψη του αναγκαίου μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας που να εντάσσει την μονάδα αυτή στο ενεργειακό μείγμα της επόμενης 30ετίας,

-          πρόθεση για επαναλειτουργία λιγνιτικών μονάδων και παράταση του χρόνου λειτουργίας ορισμένων που προορίζονταν προς απόσυρση

-          γνώση του ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι επενδύσεις για ΑΠΕ υπερβαίνουν τις επενδύσεις για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού από ορυκτά καύσιμα (την περίοδο 2000-2012 οι επενδύσεις σε ΑΠΕ αποτελούν το 60% του συνόλου των επενδύσεων για ηλεκτροπαραγωγή), ενώ τα τελευταία 5 χρόνια η βιομηχανία λιθάνθρακα των ΗΠΑ έχει χάσει 76% της αξίας της.

Η μονάδα Πτολεμαΐδα 5 ήταν πυλώνας της ενεργειακής πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης και από ότι φαίνεται παραμένει και της νέας, παρά το ότι τα δεδομένα στον χώρο της ενέργειας έχουν αλλάξει στο μεταξύ και δεν έχει προχωρήσει η επεξεργασία για έναν επικαιροποιημένο μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό. Με δηλώσεις του ο υπουργός ΠΑΠΕΝ παρουσιάζει ως «καθαρή» την πιο βρώμικη πηγή ηλεκτρισμού, τη στιγμή μάλιστα που η απόδοση της νέας μονάδας θα είναι χαμηλότερη από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.

Η εν λόγω μονάδα, 660 MW, πρόκειται να κατασκευαστεί από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για το αντίτιμο του 1,4 δις ευρώ. Η κατασκευή αυτή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, με υπεργολαβία ιαπωνικών και γερμανικών εταιριών και τελική μόνιμη απασχόληση της τάξεως των 250 εργαζομένων (θυμίζουμε ότι αντίστοιχα το μεγάλο Φ/Β πάρκο στην Κοζάνη που εγκατέλειψε αναίτια ως πλάνο η ΔΕΗ αναφερόταν σε διπλάσια ποσά απασχόλησης και σε εργοστάσιο κατασκευής εγχώριων Φ/Β πάνελ).

Η γερμανική τράπεζα KfW θα χρηματοδοτήσει το 50% της κατασκευής και ήδη αμείβεται για υπηρεσίες χρηματοπιστωτικού συμβούλου αλλά η ΔΕΗ θα πρέπει να βρει τα υπόλοιπα 700εκ. για την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας και ταυτόχρονα άλλα 300εκ. τουλάχιστον για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών που πλήττονται. Η γερμανική χρηματοδότηση της μονάδας την ώρα που η ίδια η κυβέρνηση της Γερμανίας έχει αποφασίσει μια συνολική στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας, όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει δεσμευτεί για μη χρηματοδότηση ρυπογόνων τεχνολογιών και όταν οι μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου έχουν πειστεί να αλλάξουν επενδυτική στρατηγική τους και να στραφούν στις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας, φέρνει τη χώρα μας στη για άλλη μια φορά ουραγό των εξελίξεων.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θέτουν στην Κυβέρνηση, του βουλευτές, τους συλλογικούς και κοινωνικούς φορείς τα παρακάτω ερωτήματα:

·         Που θα βρει η ΔΕΗ το 1δις. Ευρώ (700εκ. Συγχρηματοδότηση κατασκευής και 300εκ. Μετεγκαταστάσεις) και με ποιο εσωτερικό βαθμό απόδοσης της επένδυσης υπολογίζει ότι θα τα πάρει πίσω και θα μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειο στην KfW;

·         Πώς εξασφαλίζει η κυβέρνηση ότι η εν λόγω επένδυση δεν θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα δημόσια οικονομικά μέσω ζημιογόνας λειτουργίας για την εταιρία και δεδομένου ότι η κυβέρνηση επιθυμεί η ΔΕΗ να είναι «δημόσια και ενιαία»; Υπενθυμίζουμε ότι η τεχνοοικονομική μελέτη της ΜΚΟ WWFHellas υπολογίζει ότι σε συνθήκες υψηλών τιμών δικαιωμάτων εκπομπών, διείσδυσης ΑΠΕ σύμφωνα με το αισιόδοξα σενάρια του Οδικού Χάρτη του πρ. ΥΠΕΚΑ και μη δυνατότητας Δέσμευσης και Αποθήκευσης CO2 (τεχνολογία CCS) των μονάδων, η Πτολεμαΐδα 5 παρουσιάζει αρνητικό εσωτερικό βαθμό απόδοσης.

·         Πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το γεγονός ότι η βιωσιμότητα της μονάδας αυτής μειώνεται όσο μεγαλώνει η διείσδυση ΑΠΕ στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Υπενθυμίζουμε ότι η χώρα είναι δεσμευμένη με ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για διείσδυση 40% των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2020 (16% το 2012) ενώ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατανομή των νέων στόχων των Κρατών Μελών για το 2030;

·         Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την ατμοσφαιρική ρύπανση των ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων; Υπενθυμίζουμε ότι   σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος οι οικονομικές επιπτώσεις αυτές υπολογίζονται το λιγότερο σε 100-500εκ. ευρώ το χρόνο ανά μονάδα (λαμβάνοντας υπόψη μόνο την προκαλούμενη θνησιμότητα και όχι την απώλεια παραγωγικών πόρων από την μείωση ανθρώπινου δυναμικού και το κόστος περίθαλψης);

·         Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, χωρίς να επιβαρύνει τον πολίτη και τα δημόσια οικονομικά, την ολοένα και αυξανόμενη επιβάρυνση από το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική πολιτική πρόκειται να αυξάνεται τουλάχιστον μέχρι το έτος 2030;

·         Σκοπεύει η κυβέρνηση να συνεχίσει να παρέχει στη ΔΕΗ Α.Ε. δωρεάν τον λιγνίτη χωρίς να χρεώνει δικαιώματα χρήσης με αποτέλεσμα η εταιρία να επιβαρύνεται μόνο με το κόστος εξόρυξης και ένα συμβολικό τέλος λιγνίτη (2 €/MWh);

·         Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη σταθερή πρωτιά στην ανεργία της περιοχής της Δυτ. Μακεδονίας, τη στιγμή που η μονοκαλλιέργεια της λιγνιτικής οικονομίας αντιστοιχεί σε απασχόληση μόνο του 2,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της περιφέρειας και τη στιγμή που επικροτεί τη συνέχιση αυτής της μονοκαλλιέργειας που αποκλείει εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες;

·         Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τη στιγμή που ευνοεί το κλείδωμα του ενεργειακού μας μέλλοντος για τα επόμενα 30-40 χρόνια με μια ρυπογόνα επένδυση και τη στιγμή που η μεγαλύτερη επιχείρηση ηλεκτρισμού της χώρες (και των Βαλκανίων) δεν εκσυγχρονίζεται όπως οι ανταγωνιστές της και δεν επενδύει σε ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας; Υπενθυμίζουμε τον ευρωπαϊκό στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2030 κατά 40% από τα επίπεδα του 2005, τον οποίο υποστήριξε και η κυβέρνηση.

·         Πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να προστατεύσει τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά από την ενεργειακή φτώχεια και τις κυμαινόμενες τιμές ενέργειας όταν επενδύσεις σαν αυτή έχουν αμφίβολη οικονομική βιωσιμότητα και πολλαπλές παραμέτρους ρίσκου (τιμές δικαιωμάτων εκπομπών, κόστος κατασκευής, εισαγωγές ηλεκτρισμού, τιμή Φ.Α, διείσδυση ΑΠΕ κ.α.);

·         Σκοπεύει η Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα και με δημόσια διαβούλευση στην αναθεώρηση του Ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, στα πλαίσια του οποίου θα εξετασθούν και εναλλακτικές λύσεις στην Πτολεμαΐδα 5, όπως αυτή που προτείνει στην πρόσφατη έκθεση της η WWF;

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων