Ομιλία Γιώργου Δημαρά στη Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για τη μετά την 2020 ΚΑΠ (6/7/2018)

Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα και τον κ. Υπουργό για την ενημέρωση.

Κύριε Στύλιο, με βάλατε στον πειρασμό να ψάξω να βρω κάποια στοιχεία για την κριτική που κάνατε στην Κυβέρνηση, τα οποία έχω εδώ.

Βλέπω, λοιπόν, ότι το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα ήταν  μονίμως αρνητικό και τώρα αρχίζουμε να φθάνουμε στην ισορροπία, κύριε Υπουργέ.

Από το 2002 μέχρι το 2008 ήταν κατηφορικό και πιστεύω να βλέπετε πόσο αρνητικό είναι το ισοζύγιο στα αγροτικά προϊόντα.

  Στο συγκεκριμένο τομέα, η περίοδος της Ν.Δ., 2004 - 2009, ήταν η χειρότερη περίοδος για τη χώρα, όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Παραθέτω στοιχεία και αν θέλετε και νούμερα.

Ο Αγροτικός τομέας, σε δισεκατομμύρια ευρώ, στη χώρα μας, το 2004, ήταν 9,8 δισεκατομμύρια. Το 2009, ήταν 6,7. Το μικρότερο ποσοστό του αγροτικού τομέα, σε ποσοστό του Α.Ε.Π., ήταν το 2009, που ήταν 3,1%. Από τότε, βέβαια, άλλαξε κάπως.

Λέω ότι αυτά είναι περίπου τα στοιχεία. Καλή είναι η κριτική, αλλά καλό είναι να κάνουμε και λίγη αυτοκριτική, προτού μπούμε στο θέμα μας.

Επομένως, πρέπει να δούμε, ως χώρα, τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση.

Πρέπει να θέσουμε εθνικούς στόχους, γενικούς εθνικούς στόχους, κύριε Υπουργέ:

- Πρώτον, πρέπει να κάνουμε πλεονασματικό το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών στα αγροτικά προϊόντα,  διότι είμαστε αγροτική χώρα. Δεν είμαστε βιομηχανική χώρα. Αλίμονο μας να μην έχουμε και εδώ πλεόνασμα και αυτό συναρτάται και με την επιβίωση αυτού του λαού, σε δύσκολες καταστάσεις. Και το ξέρουμε πώς άντεξε αυτός ο λαός, στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, όταν είχαμε την εισβολή Ιταλών και Γερμανών.

Πρέπει, λοιπόν, να έχουμε σχετική διατροφική αυτάρκεια. Να παραμείνει ο αγροτικός πληθυσμός στα χωριά, στα νησιά, στην περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Να επιστρέψουν και νέοι εκεί. Να δούμε κίνητρα που θα βάλουμε για τους νέους  να επιστρέψουν. Και βεβαίως, το όλο μοντέλο να είναι βιώσιμο, που σημαίνει ανθεκτικό και αποκεντρωμένο.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι μαζί με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα έχουν κάνει προτάσεις, στην Κομισιόν, για αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να συνεισφέρω με προτάσεις. Αυτό ήθελα, κυρία Αραμπατζή, από εσάς. Θέλω πραγματικά προτάσεις για να συνεισφέρουμε σε αυτή την υπόθεση.

- Πρώτον: Η πρόταση είναι να αλλάξουμε τις προτεραιότητες των άμεσων πληρωμών, προς ένα οικολογικό αγροτικό μοντέλο, δηλαδή προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που εφαρμόζουν βιολογικές, οικολογικές αρχές και φροντίζουν τις ανάγκες του περιβάλλοντος, των ζώων και του κλίματος.

Θέλουμε, μάλιστα, οι προτεραιότητες αυτές να αποτυπώνονται σε σαφείς κανόνες, αντίστοιχες αν όχι ίδιες, για  όλες τις χώρες, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη και να μην αναπτύσσεται η γραφειοκρατία. Η προτεραιότητα αυτή είναι βασικό αίτημα των καταναλωτών για ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα.

- Δεύτερον. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι προτείνουν να θεσμοθετηθεί αυστηρό όριο επιδοτήσεων 50  χιλιάδες ευρώ ανά εκμετάλλευση. Και οπωσδήποτε, να μειωθεί το σημερινό όριο, που οδηγεί το 80% των πόρων στο 20% των εκμεταλλεύσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, κάτι το οποίο ενδιαφέρει, ιδιαίτερα, την Ελλάδα.

- Τρίτον. Να συμπληρωθεί η ενίσχυση για τους νέους αγρότες. Θα πρέπει να αφορά όλους τους τομείς και τις κλίμακες παραγωγής και να μην κατευθυνθεί, κυρίως, σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις ή την εντατική γεωργία.

Θέλουμε νέους αγρότες με διαφοροποιημένη παραγωγή, που θα προσαρμόζεται καλύτερα στην κλιματική αλλαγή και στις στρεβλώσεις της αγοράς. Θα λέγαμε, λοιπόν, μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που δίνετε.

Γνωρίζουμε ότι, λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων και του περισσότερου χρόνου, για περαιτέρω εκπαίδευση και μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, όλες οι ομάδες του πληθυσμού, στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού πληθυσμού, γηράσκουν. Στην Ε.Ε. των 28, όλο και λιγότεροι είναι οι νέοι γεωργοί. Το 2013, ήταν το 6%, κάτω των 35 ετών και όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι αγρότες, το 56,4%, άνω των 54 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2010.

- Τέταρτον. Η παραγωγή προς τοπική κατανάλωση να έχει προτεραιότητα στο σύστημα άμεσων πληρωμών. Επιπλέον, τα τοπικά τρόφιμα να αποκτήσουν ειδικό ευρωπαϊκό καθεστώς διευκολύνσεων.

-Πέμπτον. Να ενταχθεί η τοπική ανταλλαγή σπόρων και η χρήση τους, στο καθεστώς ενισχύσεων, ώστε να ενθαρρύνονται οι τοπικά προσαρμοσμένοι σπόροι, κατάλληλοι για κάθε τύπο εδάφους.

-Έκτον. Να εφαρμόζεται η Αρχή της προφύλαξης και η Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σε ό,τι αφορά στα χημικά προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Να μειώνονται, δηλαδή, οι ενισχύσεις της ΚΑΠ, όταν χρησιμοποιούνται ανόργανα λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Να μην χορηγούνται ενισχύσεις για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και ζώα που τρέφονται με τέτοια προϊόντα.

            Έβδομον. Να γίνει κριτήριο επιλεξιμότητας η ευημερία των παραγωγικών ζώων - ας δούμε λίγο και τα ζώα που τα βασανίζουμε. Να εφαρμόζονται, δηλαδή, αυστηρά πρότυπα ως προς τις αποστάσεις μεταφοράς, να προωθηθεί η βελτίωση των βοσκοτόπων, να μειωθούν οι επιδοτήσεις για εντατική εκτροφή.

Επιπλέον, να επιδιωχθεί η μείωση της εξάρτησης της Ε.Ε. από ζωικές πρωτεΐνες και να δοθούν κίνητρα για αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης φυτικών πρωτεϊνών. Με ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών αγορών ζωοτροφών, εφαρμογή στρατηγικής για τις πρωτεΐνες που αντικαθιστά την εισαγόμενη σόγια με εγχώριες καλλιέργειες οσπρίων, πολιτικές για την σταδιακή μείωση της κατανάλωσης κρέατος.

Αυτά, κύριε Υπουργέ, θα σας τα δώσω και γραπτά και να τα συζητήσουμε, ώστε πραγματικά, όσο μπορούμε, να συνεισφέρουμε σε αυτό το δικό μας σχέδιο που θα κάνουμε για την αγροτική παραγωγή.