ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δευ, 09/05/2016

 

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ στα πλαίσια της κυβερνητικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ βάσει των "προγραμματικών προτάσεων για ένα νέο οικολογικό παραγωγικό πρότυπο και μια πράσινη ευρωπαϊκή πολιτική", όπως αυτές διατυπώθηκαν στις αποφάσεις του τελευταίου τακτικού Συνεδρίου του κόμματος και θέλοντας να συνεισφέρουν στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, καταθέτουν τις προτάσεις τους για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

 

Οι θέσεις των ΟΠ συνοψίζονται σε τρεις πυλώνες:

 

·         ανοιχτό, αντιαυταρχικό και αειφόρο σχολείο

 

·         περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες

 

·         σύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία και τις τοπικές ανάγκες.

 

Το κείμενο αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας που επεξεργάστηκε η Θεματική Ομάδα Παιδείας σε συνεργασία με φορείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το γραφείο του Βουλευτή Γιώργου Δημαρά.

 

Για τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να εκπληρώνει τη διττή αποστολή του: τη διαμόρφωση ελεύθερα και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, αφενός και την απόκτηση δεξιοτήτων για την επιτυχή κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, αφετέρου.

 

Θα πρέπει να προάγει τις δημοκρατικές αρχές, την ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, τον σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά, τον συνταγματικό πατριωτισμό των νέων και να συμβάλλει στην ενίσχυση της διαδικασίας εκκοσμίκευσης της ελληνικής κοινωνίας.

 

Μία σωστή μεταρρυθμιστική προσπάθεια επιβάλει την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού συστήματος ως ενιαίου συστήματος που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και τους λοιπούς θεσμούς της, με τους οποίους θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα.

 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθεί βάρος όχι μόνο

 

1.      στο σύστημα ως δομή αλλά και

 

2.      στα προγράμματα σπουδών και τις νέες ειδικότητες

 

3.      στην κινητικότητα από βαθμίδα σε βαθμίδα

 

4.      στην διασύνδεση και προσαρμογή των σχολείων και των προγραμμάτων σπουδών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας.

 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη της:

 

·         Την επέκταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 

·         Τη στήριξη και το άνοιγμα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην κοινότητα και την πρόσβασή τους από το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, αλλά και από την τοπική κοινωνία για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

 

·         Την ένταξη των ‘πράσινων’ ειδικοτήτων και τεχνολογιών στην επαγγελματική εκπαίδευση.

 

·         Την προώθηση του νέου κοινωνικού και παραγωγικού μοντέλου της αειφορίας και του σεβασμού απέναντι στο φυσικό αλλά και στο ανθρωπογενές περιβάλλον στην εκπαίδευση και στις εφαρμοσμένες ειδικότητες.

 

·         Τη διαφάνεια και αξιοκρατία στη λειτουργία των ΑΕΙ και την προώθηση της έρευνας εναρμονισμένης στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας στη βάση της βιωσιμότητας.

 

 

 

 

 

Το Γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

210- 3306301 Γραφείο Τύπου