‘ΟΧΙ’ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ TTIP ΤΟΥ Γ.ΔΗΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Πέμ, 04/08/2016

Στην πρώτη συνεδρίαση της 2-8-2016 της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής με αντικείμενο την Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ (TTIP) ο οικολόγος Βουλευτής Γιώργος Δημαράς εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του στην κύρωση της επικείμενης Συμφωνίας TTIP. Αφού προέτρεψε τους Βουλευτές να μελετήσουν το πολύπλοκο θέμα της συμφωνίας σε βάθος, τεκμηρίωσε τις αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρει η συμφωνία TTIPστην ελληνική οικονομία, την κοινωνία και τον πλανήτη.

Συμφωνίες τύπου TTIP, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Βουλευτή, βρίσκονται στον αντίποδα της βιωσιμότητας και των αρχών της Πολιτικής Οικολογίας. Αντιστρατεύονται την διατροφική αυτάρκεια, την αρχή της τοπικότητας, της δημοκρατικής διαδικασίας και θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία με την ανεξέλεγκτη είσοδο μεταλλαγμένων και άλλων προϊόντων διατροφής αμφιλεγόμενης παραγωγικής διαδικασίας.

Οι εισαγωγές προϊόντων από τις ΗΠΑ θα έχουν αρνητικές επιδράσεις στους τοπικούς αγροτοπαραγωγούς και ειδικά στα προϊόντα ΠΟΠ. Επιπλέον, θα επιβαρυνθεί το κλίμα του πλανήτη, αφού θα αυξηθούν οι παγκόσμιες μεταφορές προϊόντων. Στο οικονομικό κόστος θα πρέπει να προστεθούν πιθανά πρόστιμα που, μέσα από ένα σύστημα παράλληλης δικαιοσύνης, θα αναγκάζονται να καταβάλουν τα κράτη-μέλη στις πολυεθνικές για παραβάσεις των συμφωνηθέντων και παρακώλυση των δραστηριοτήτων τους.

 

Συνεπώς, τα κράτη-μέλη θα βρίσκονται σε ομηρεία και οι λαοί τους θα έχουν  δημοκρατικό έλλειμμα, κάτι που βλέπουμε ήδη από την μυστική διαδικασία προεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν πρέπει να υποτιμούμε, τόνισε ο Οικολόγος Βουλευτής, τις επιδράσεις της TTIP στις σχέσεις και θέσεις εργασίας, εφόσον η εντατικοποίηση της παραγωγής και η συγκέντρωση κεφαλαίου οδηγεί νομοτελειακά στη μείωση θέσεων εργασίας