Ο πυρήνας της πολιτικής των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Ο πυρήνας της πολιτικής
ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος
(με λίγα λόγια)

 

 • Η προστασία της ζωής στον πλανήτη 
 • Η επιβίωση σήμερα αλλά και των επόμενων γενεών
 • Η προστασία του πολιτισμού.

Αυτά είναι θέματα ηθικής και λογικής σκέψης.

Ζούμε σε ένα σπάνιο πλανήτη, τον μοναδικό που έχει συνθήκες που επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής.

Η αδιαφορία για την ανθρωπογενή καταστροφή του πλανήτη οδηγεί σε πιθανή ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική).

Τα όρια του πλανήτη είναι πεπερασμένα και η ανθρωπότητα καταναλώνει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να αποκαταστήσει ο πλανήτης (οικολογικό αποτύπωμα).

Τα βασικά αίτια είναι:

 • Ο υπερπληθυσμός της ΓΗΣ και η συνεχής παγκόσμια αύξησή του.
 • Το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης.
 • Ο εφήμερος καταναλωτισμός.
 • Η σπατάλη ενέργειας και φυσικών πόρων γενικότερα.
 • Η κερδοσκοπία που πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις με τον ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ και τις πολυεθνικές.

Η συντελούμενη σταδιακή κατάρρευση: 

 • Αλλαγές στο κλίμα 
 • Μόλυνση πέρα από κάθε όριο σε αέρα, νερό και έδαφος.
 • Μείωση παραγωγής τροφίμων.-- Πείνα – νέες ασθένειες.
 • Μεγάλα και ανεξέλεγκτα κύματα μετανάστευσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

A) Δομικές αλλαγές στο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα.

B) Αλλαγές στο σύστημα αξιών και την ατομική συμπεριφορά. 

 Βασικοί πυλώνες της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ είναι: 

 • Η αποκέντρωση,
 • Η αυτάρκεια των περιοχών 
 • Η αειφορία
 • Περιορισμός των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 
 • Νέου τύπου Κοινωνικές ή συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
 • Στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Απαιτούμενες -ενδεικτικές ΑΛΛΑΓΕΣ στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

 • Κατάργηση ή αυστηρός έλεγχος των offshore εταιρειών και των φορολογικών παραδείσων.
 • Φόρος στις χρηματιστηριακές συναλλαγές πολύ μεγαλύτερος από τον εφαρμοζόμενο. 
 • Μεταφορές φιλικότερες στο περιβάλλον (τραίνα, κ.λ.π).
 • Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
 • Κτίρια μη ενεργοβόρα
 • Οικολογικές προδιαγραφές στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και τον τρόπο παραγωγής
 • Αγροτική παραγωγή αειφορίας με αλλαγές στον τρόπο άρδευσης, τρόπο χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.