Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 19.4.2018

Video: 
Κατηγορία: 
Παρουσία στην βουλή