Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27.9.2017 (2)

Video: 
Κατηγορία: 
Παρουσία στην βουλή