Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 23.1.2018

Video: 
Κατηγορία: 
Παρουσία στην βουλή