Κατάθεση αναφοράς στη Βουλή από το Γιώργο Δημαρά για τη διάσωση και προστασία του Ρέματος της Πικροδάφνης

Παρ, 23/09/2016

Στην κατάθεση αναφοράς στη Βουλή για τη διάσωση και προστασία του Ρέματος της Πικροδάφνης προχώρησε ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς. Στην αναφορά επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου «ΡΟΗ – Πολίτες Υπέρ των Ρεμάτων» με την οποία καταγγέλλεται η πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής με την οποία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων για το έργο διευθέτησης του ρέματος.

 

Όπως επισημαίνεται στην καταγγελία του παραπάνω Συλλόγου, τα σχεδιαζόμενα έργα διευθέτησης απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον καθώς μετατρέπουν ουσιαστικά το ρέμα σε τεχνητό αγωγό ομβρίων, αφαιρούν τα περισσότερα από τα δέντρα που έχουν αναπτυχθεί με φυσικό τρόπο στην όχθη του ρέματος, δεν καθιστούν σαφές εάν και πότε θα απομακρυνθούν τα αυθαίρετα κτίσματα και δεν λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη ενδεχόμενων πλημμυρών.

 

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη δημόσια παρέμβασή τους στην Εφημερίδα των Συντακτών, πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΑΝΙΜΑ – Αρχέλων - Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού - Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη CISD, ΕΛΚΕΘΕ, Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης, Διαδημοτική Πρωτοβουλία κ.α.) απευθύνουν έκκληση για την αποτροπή της καταστροφής του ρέματος επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:

-τον κίνδυνο για την καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης, αφού με τα σχεδιαζόμενα έργα στο ρέμα θα τοποθετηθούν περίπου 8,5χλμ συρματοκιβώτια με πέτρες (σαραζανέτια), τσιμεντένιοι τοίχοι και πάσσαλοι καθώς και την αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου λόγων των χαλικιών που παρασύρονται από το ρέμα με τη φθορά του χρόνου.

-την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία η διευθέτηση ενός ρέματος προϋποθέτει την οριοθέτησή του στη φυσική του κοίτη, ενώ στην περίπτωση ρεμάτων ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό της Πικροδάφνης, απαιτεί προεδρικό διάταγμα για την οριοθέτησή αυτή.

 

Στην Αναφορά του ο Γιώργος Δημαράς ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εξετάσει τις αναφερόμενες καταγγελίες και τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την τροποποίηση των σχετικών μελετών, καθώς και να γνωστοποιήσει τις άμεσες ενέργειες που σκοπεύει να λάβει για την προστασία του Ρέματος της Πικροδάφνης, τη διάσωση της πανίδας και χλωρίδας του ρέματος και την αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που διασχίζει.