ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Συνεχίζεται η υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας

Πέμ, 16/11/2017

Ερώτηση για την υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στα σχολεία, κατέθεσε προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των Οικολόγων Πράσινων Γιώργος Δημαράς. Στην ερώτησή του  τονίζει τη σημασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης, την προστασία της φύσης αλλά και για την πράσινη και βιώσιμη  στροφή της οικονομίας και του πολιτισμού μας.

Κάνοντας μία αποτίμηση  της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία, ο Γιώργος Δημαράς επισημαίνει την σταδιακή μείωση του σχολικού χρόνου που αφιερώνεται στην μελέτη του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα, μόλις ένα μικρό ποσοστό των μαθητώννα έχει την ευκαιρία να διδαχθεί τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής αγωγής και της αειφορίας.

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες από το Υπουργείο αλλαγές που βρίσκονται στο στάδιο της διαβούλευσης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως η ‘ευέλικτη ζώνη’, οι ‘βιωματικές δράσεις’ και οι ‘σχολικές δραστηριότητες’, που έδιναν την δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σε εθελοντική βάση να σχεδιάσουν περιβαλλοντικές δράσεις και προγράμματα, ακυρώνονται, χωρίς να αντικατασταθούν από κάτι άλλο. Σύμφωνα με την ίδια πρόταση για τις νέες δομές στήριξης του εκπαιδευτικού έργου οι τρεις ‘σχολικές δραστηριότητες’ (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά θέματα) μετατίθενται πλέον εκτός σχολείου στα νεοσύστατα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) που αντικαθιστούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Στα κέντρα αυτά σωρεύονται πέραν της Π.Ε. και άλλες δραστηριότητες που εκ των πραγμάτων θα περιορίσουν την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία.

Ο Γ. Δημαράς αφού διαπιστώνει μία συνολική απαξίωση και υποτίμηση της σημασίας της μελέτης του περιβάλλοντος, της προστασίας των φυσικών πόρων και της αειφορίας από το πολιτικό μας σύστημα, θέτει μια σειρά από ερωτήματα στον Υπουργό Παιδείας, τόσο σε ότι αφορά τη λειτουργία των νέων Κ.Ε.Α., όσο και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, προκειμένου να διατεθεί περισσότερος διδακτικός χρόνος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ώστε αυτή να μην καταστεί μια προαιρετική δραστηριότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα συνεχίσει να την παρακολουθεί μία μειοψηφία μαθητών.

Παρά τις προτάσεις του Οικολόγου Βουλευτή στο Υπουργείο και το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) για αναβάθμιση και επέκταση της ΠΕ, την ενίσχυση των ‘πράσινων’ ειδικοτήτων και τη βελτίωση της αγροτικής εκπαίδευσης, συνεχίζεται η συρρίκνωση του χρόνου και της ποιότητας της αειφόρου εκπαίδευσης, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία της φύσης, βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση και κοινωνική αναγέννηση.

Όπως  δήλωσε  ο Γιώργος Δημαράς:  «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό  περιβάλλον  και να συνειδητοποιήσουν τα μεγάλα αδιέξοδα στα οποία οδηγούμαστε από την σπατάλη  και την ανορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.  Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία πρέπει να αποτελεί  προτεραιότητα,  να απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών και να διδάσκεται εντός του ωρολογίου προγράμματος τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία.

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναγκαία στροφή της οικονομίας και του πολιτισμού μας προς μια βιώσιμη κατεύθυνση».

 

 

Για να δείτε ολόκληρη την ερώτηση πατήστε εδώ.