ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Παρ, 12/06/2015

10/6/15

Στη Βουλή έφερε ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς το θέμα των σχεδιασμών για το μεγάλο ρέμα της Ραφήνας και γενικότερα του βιώσιμου σχεδιασμού των ρεμάτων, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε και η οποία συζητήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στη Βουλή. Στην ερώτηση απάντησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Χρήστος Σπίρτζης.

Σύμφωνα με την ερώτηση, το Μεγάλο Ρέμα της Ραφήνας που αποτελεί ένα από τα λίγα ρέματα της Αττικής που παραμένουν ανοικτά, χαρακτηρισμένο ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, δέχεται απειλές από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (όπως καταπατήσεις) και τις κατά καιρούς παρεμβάσεις της Πολιτείας για την αποσπασματική «αντι-πλυμμυρική» προστασία, για τη συντήρηση και τον καθαρισμό της κοίτης.

Ο Γιώργος Δημαράς διατύπωσε το ερώτημα εάν προτίθενται οι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε μελέτες για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας που να συμφωνούν με τα κριτήρια προστασίας και ανάδειξης του μεγάλου ρέματος ως χώρου ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια ρώτησε αν θα ενισχύσουν θεσμικά τις προδιαγραφές των αντιπλημμυρικών έργων και των εργασιών συντήρησης, καθαρισμού και τοπικής αποκατάστασης της κοίτης, κατά τρόπο που να σέβονται το οικοσύστημα και τη βιώσιμη διαχείριση των ρεμάτων.

Σύμφωνα με την απάντηση του Αν. Υπουργού, ο σχεδιασμός δεν έχει γίνει ακόμα και οδηγεί σε χρόνια προβλήματα στην περιοχή. Έχει προχωρήσει όμως η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης σε συγκεκριμένο ανάδοχο. Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ και Οργανισμό λιμένος Ραφήνας).

Ο Γιώργος Δημαράς δήλωσε σχετικά: “Πρέπει να προχωρήσει άμεσα η συνολική διαχείριση, η οριοθέτηση του ρέματος με ήπια έργα και φυσικά υλικά. Για παράδειγμα στην ορεινή κοίτη να γίνουν μικρά φράγματα ανάσχεσης των υδάτων σύμφωνα με το μοντέλο Γλέζου στην Απείρανθο Νάξου και όχι μεγάλα που απαιτούν αποψίλωση δασικών εκτάσεων και αλλαγή του οικοσυστήματος. Ενώ στην πεδινή κοίτη να χρησιμοποιηθούν φυσικά υλικά οριοθέτησης και όχι σκληρά υλικά (πχ. τσιμέντο) και να διατηρηθεί ο φυσικός χαρακτήρας της κοίτης. Επίσης δεν συμφωνούμε με τα έργα άλλης λογικής όπως η Μαρίνα που σχεδιάζει να φτιάξει ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας. Τα δέλτα και η ακτή αποτελούν μοναδικό φυσικό περιβάλλον και θα πρέπει να εξετασθεί η δημιουργία βιοτόπου όπως έχει προτείνει σε σχετική μελέτη το ΕΛΚΕΘΕ. Η διαδικασία τώρα αρχίζει και εμείς θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας για να αναδειχθεί το τελευταίο ανοικτό ποτάμι της Αττικής. Η μοίρα του Κηφισού δεν αξίζει στα ποτάμια μας!”