ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Η ΕΕ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΞΟΥΝ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΕΣ

Δευ, 23/01/2017

Την Παρασκευή (20.1.2017) πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου και Περιβάλλοντος της βουλής που έγινε παρουσία του Επιτρόπου της Ε.Ε., αρμοδίου για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, κ. Miguel Arias Cañete για να ενημερώσει το ελληνικό κοινοβούλιο για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «καθαρή ενέργεια».

Ό Γ. Δημαράς άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και τόνισε χαρακτηριστικά: “Η κατανάλωση ενέργειας έχει δύο αρνητικές όψεις. Η μία όψη είναι η επιβάρυνση του κλίματος με τη θέρμανση και τη ρύπανση του αέρα και η άλλη ότι τα αποθέματα είναι πεπερασμένα. Επομένως διαφωνώ εντελώς με την άποψη που ακούστηκε, να εντείνουμε την κατανάλωση και τη χρήση του λιγνίτη. Γιατί ο λιγνίτης υποθηκεύει το μέλλον των περιοχών που τον παράγουν. Στην Ευρώπη έχουμε δύο πράγματα που νομίζω ότι είναι αντίθετα στη λογική της αειφορίας. Είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία οδηγεί σε λογικές μονοκαλλιέργειας κόντρα στην ισόρροπη ανάπτυξη, την τοπική επάρκεια και τις τοπικές οικονομίες. Δεύτερον, είναι η προώθηση των διατλαντικών συμφωνιών, που, σε τελευταία ανάλυση, αυξάνουν τις μεταφορές και, επομένως, την κατανάλωση των καυσίμων για τη μεταφορά των προϊόντων από τη μια πλευρά του Ατλαντικού στην άλλη. Πρέπει να ξεπεράσουμε τους στόχους που έχουν μπει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση στην εξοικονόμηση και στα τοπικά δίκτυα, όχι μόνο στην λιγότερο ή περισσότερο καθαρή ενέργεια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και έχουμε ευθύνη απέναντι σε όλο τον πλανήτη και στις επόμενες γενεές.»

Επισημαίνουμε το πρόγραμμα της Κομισιόν που αποτελείται από δέσμη μέτρων για την ενέργεια, έχει χαρακτηριστεί ως άτολμο από τις οικολογικές οργανώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

·         για την ενεργειακή αποδοτικότητα προβλέπεται μικρή αύξηση (από 27 σε 30%) για το 2030 χωρίς όμως δεσμευτικό ποσοστό ανά κράτος μέλος.

·         Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποδυναμώνεται. Ούτε ο στόχος του 27% είναι αρκετός, αλλά περισσότερο ανησυχητικό είναι ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ χάνουν την προτεραιότητα που είχαν στην αγορά ενέργειας.

·         Για το ζήτημα της βρώμικης ενέργειας η επιτροπή με τη νομοθεσία της ανέχεται αυτή την κατάσταση και στο νέο σχέδιο προβλέπονται επιδοτήσεις ακόμα και σε βρώμικη ενέργεια όπως ο άνθρακας.