ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Απαιτείται Εθνικό Σχέδιο για Βιώσιμη και Δίκαιη Οικονομία

Δευ, 11/07/2016

8.7.2016

Τις βασικές αρχές της εθνικής στρατηγικής για την οικονομία περιέγραψε ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς στην τοποθέτησή του στην κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της βουλής με θέμα την παρουσίαση μελέτης για τη «βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας» (6.7.2016).

Ο Γιώργος Δημαράς υπογράμμισε πως βασικό αίτημα της πολιτικής οικολογίας αποτελεί μια οικονομία που να δίνει περισσότερο βάρος στη βιωσιμότητα και όχι στη ρηχή ανάπτυξη που γνωρίσαμε τα περασμένα χρόνια. Μια οικονομία που θα θέτει ως στόχο τον βαθύ μετασχηματισμό των παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων. Μια οικονομία που θα στηρίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή της διατήρησης και αξιοποίησης στο μέγιστο των παραγόμενων προϊόντων.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Δημαράς: “Η χάραξη του δρόμου της βιωσιμότητας, προφανώς, θα είναι σε άλλη κατεύθυνση από τον νεοφιλελευθερισμό. Ένας βαθύς μετασχηματισμός του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος θα πρέπει να έχει ως βασικούς άξονες τα αιτήματα που έφεραν τα νέα κινήματα που αμφισβητούν το σημερινό μοντέλο και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις, όπως την αλληλέγγυα οικονομία και το συνεργατισμό, τη στήριξη των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων και δραστηριοτήτων, το δημοκρατικό βιώσιμο χωρικό σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα, τη διαφύλαξη των τοπικών φυσικών πόρων, τη διανομή της παραγόμενης αξίας στο σύνολο του πληθυσμού, την προώθηση ενός διαφορετικού διατροφικού μοντέλου, την τοπική παραγωγή κ.α. Επίσης, το σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Να αλλάξουμε, δηλαδή, το ίδιο το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. Να αλλάξουμε το πρότυπο του καταναλωτισμού με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας που βασίζεται στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαρχόντων πόρων και στην μείωση των απωλειών που επιβαρύνουν το περιβάλλον και αυξάνουν το κόστος.

Για να είναι βιώσιμη μια οικονομία πρέπει να εντάσσεται σε ένα σχέδιο παγκόσμιας βιωσιμότητας. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι αναγκαίο στοιχείο για την προοπτική αυτή. Προτείνω λοιπόν να επεξεργαστούμε ένα στρατηγικό σχέδιο βιωσιμότητας για τη χώρα μας που να περιλαμβάνει την αποκέντρωση, την παιδεία, την αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία, τον τουρισμό κ.α.

Για αυτό το εθνικό σχέδιο βιωσιμότητας, απαιτείται η συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων».

Μπορείτε να ακούσετε όλη την ομιλία εδώ.