Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Όπως θέλουμε να αλλάξουμε και την χώρα μας. 

Α. Τα αρνητικά της ΕΕ που δεν ταιριάζουν στην οικονομία της βιωσιμότητας και την κοινωνία δικαίου.

 • Μεγάλωμα της ψαλίδας περιοχών των χωρών Βορρά – Νότου
 • Μεγάλωμα της οικονομικής ανισότητας μεταξύ των φτωχών και πλουσίων πολιτών.
 • Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αντίθετη στην αυτάρκεια των περιοχών.
 • Η κυριαρχία των πολυεθνικών και των ισχυρών κρατών που με την ισχύ και οργάνωση, εξαγοράζουν τα πάντα στις μικρές φτωχές χώρες. (Ενέργεια, υποδομές, Γη και Ύδωρ).
 • Δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ εποπτείας και προστασίας των οικονομιών: τράπεζες, χρηματιστήρια, off shores, μαύρο χρήμα.
 • Δεν υπάρχει κοινή άμυνα που θα είχε θετικές συνέπειες σε ασφάλεια και την οικονομία των εξοπλισμών.
 • Δεν υπάρχει κοινή πολιτική φορολογίας των εταιρειών  ή πρόγραμμα Φορολογικής σύγκλισης.

Υπάρχουν  θετικά; 

 • Ειρήνη και συνεργασία μεταξύ των χωρών.
 • Ταμεία συνοχής
 • Ασφαλές νόμισμα
 • Ελευθερία μετακίνησης για εργασία
 • Θεσμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Β. Τι είναι το καλύτερο να κάνουμε;

Ερώτημα 1ο

Μένουμε στην ΟΝΕ – ΕΥΡΩ ή καταγγέλλουμε και πάμε σε PLAN Β;

 • Η Ε.Ε έγινε από την ανάγκη να σταθεί η περιοχή μας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των μεγάλων οικονομιών. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΙΑΠΩΝΙΑ και τώρα ΚΙΝΑ, ΙΝΔΙΑ κ.λ.π.
 • Δεν μας αρέσει όπως είναι η Ε.Ε. αλλά έτσι θα είναι εάν δεν την αλλάξουμε σε συνεργασία με τους άλλους λαούς.
 • Δεν μας αρέσει η εφαρμοζόμενη πολιτική στην Ελλάδα, θα φύγουμε;
 • Εάν δεν μας αρέσει το σπίτι μας ή στάζει, δεν βγαίνουμε στην βροχή το επισκευάζουμε».