Για την ανεργία

Τι πρέπει να κάνουμε;

Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της περιφέρειας Αττικής;

Είναι βασική μας υποχρέωση να ασχοληθούμε με τα θέματα απασχόλησης, και δεν πρέπει να μένουμε στα στενά πλαίσια και αρμοδιότητες που μας δίνει ο νόμος «Καλλικράτης».  Να πάρουμε πρωτοβουλίες να ενεργοποιήσουμε τον λαό , να διαθέσουμε πόρους σε τέτοια κατεύθυνση.

  • Κάθε κονδύλιο, κάθε σχεδιασμός, κάθε απόφαση να στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας με ενεργοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων στον βιώσιμο  συνδυασμό: αυξάνουμε την απασχόληση και προωθούμε θέματα βιωσιμότητας π.χ. οικονομία ενέργειας, ορθή διαχείριση νερών, ανακύκλωση, επανάχρηση και  αύξηση της αειφορικής γεωργίας κλπ