ΕΡΩΤΗΣΗ:Πολεοδομικές αυθαιρεσίες στο νησί της Ύδρας

Αθήνα,  18  Ιουνίου 2018

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

 

Θέμα: «Πολεοδομικές αυθαιρεσίες στο νησί της Ύδρας »

Η Ύδρα αποτελεί ένα εξαιρετικά γραφικό, αρχοντικό και κοσμοπολίτικο νησί με πλούσια ιστορία και μοναδικό φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

Την εικόνα αυτή πλήττουν σε μεγάλο βαθμό οι εκτεταμένες πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαιρεσίες που παρατηρούνται σε όλη την έκταση του νησιού, οι οποίες, εκτός των άλλων, προκαλούν την αισθητική υποβάθμιση του τόπου ενώ επηρεάζουν αρνητικά και την οικονομική ζωή του.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενώ υπάρχουν πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων, δεν υλοποιούνται οι κατεδαφίσεις ή γίνονται κάποιες επιλεκτικά.

 

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:

·        Ποιος είναι ο αριθμός των καταγεγραμμένων πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί της Ύδρας;

·         Για πόσες από αυτές έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την κατεδάφισή τους;

·         Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων κατεδαφίσεων;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Δημαράς Γιώργος