ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Παρ, 29/05/2015

Ερώτηση κατάθεσε σήμερα (22.5.2015) προς τους Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την προώθηση και προστασία του μητρικού θηλασμού. Η ερώτηση συνυπογράφεται από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κα Αφροδίτη Σταμπουλή.

Παρά τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της UNICEF αλλά και της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού να εφαρμόζεται από τις μητέρες αποκλειστικός θηλασμός με μητρικό γάλα κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του νεογέννητου και παρά την επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας των μητέρων να το εφαρμόσουν, λίγες μόνο το κατορθώνουν. Οι συνθήκες εργασίας, σε συνδυασμό με την απουσία πολιτικών για τη διευκόλυνση και στήριξη των γυναικών που θηλάζουν καθώς και οι προσπάθειες προώθησης της τεχνητής διατροφής από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, είναι κάποιοι από τους παράγοντες εγκατάλειψης του θηλασμού που συχνά επισημαίνονται από επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, από το 88% των γυναικών που ξεκινούν να θηλάσουν μόνο το 41% θηλάζει αποκλειστικά κατά την πρώτη ημέρα ζωής του παιδιού, ποσοστό που μειώνεται στο 21% στο τέλος του πρώτου μήνα, στο 11% στο τέλος του τρίτου μήνα και σχεδόν εκμηδενίζεται στο τέλος του έκτου μήνα (0,8%).

Ο Γιώργος Δημαράς δήλωσε σχετικά: «Τα πολλαπλά οφέλη του μητρικού θηλασμού για την υγεία της μητέρας και του παιδιού αναγνωρίζονται πλέον διεθνώς από την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο η ανεπάρκεια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αλλά και η ελλιπής εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού παρατείνει τον αποκλεισμό των θηλαζουσών γυναικών από τη δημόσια ζωή και αποτελεί έναν ακόμη αποθαρρυντικό παράγοντα για τις γυναίκες που επιθυμούν να θηλάσουν τα παιδιά τους. Ζητάμε την άμεση ενσωμάτωση του συνόλου των διατάξεων του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκαταστάτων Μητρικού Γάλακτος στην εθνική νομοθεσία, την εφαρμογή των προβλέψεων του ν.4316/2014 για τη δημιουργία χώρων θηλασμού σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες αλλά και τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων μητέρων που επιθυμούν να θηλάσουν. Ο θηλασμός αποτελεί δικαίωμα του παιδιού και της μητέρας και οφείλουμε, ως κοινωνία και ως πολιτεία, να το προστατεύσουμε».