Ερώτηση του Γιώργου Δημαρά για την κατάργηση ‘πράσινων’ ειδικοτήτων από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Πέμ, 14/09/2017

Ερώτηση που συνυπέγραψαν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στη Βουλή ο Οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Θ.) σχετικά με την κατάργηση τεσσάρων (4) ‘πράσινων’ ειδικοτήτων, δύο εκ των οποίων προσφέρονταν έως και πριν μερικά χρόνια στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες του Τεχνικού Διαχείρισης και Ανακύκλωσης, Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών αναγράφονται στην λεπτομερή μελέτη καταγραφής του Υπουργείου Παιδείας «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας» (2015) με αστερίσκο, που σημαίνει, ότι βρίσκονται σε αναστολή, ενώ και οι (4) καταργούνται με δύο υπουργικές αποφάσεις το έτος 2016.

Στα πλαίσια της ‘ορθολογικής’ διαχείρισης των επαγγελματικών κλάδων, βάση δηλαδή της δημοφιλίας τους και του αριθμού μαθητών ανά τάξη, καθώς και με αιτιολογία τις ανεπαρκείς υποδομές, την έλλειψη ειδικευμένου διδακτικού προσωπικού και περιγράμματος των αντίστοιχων επαγγελμάτων καταργήθηκαν από τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Λ. Ωστόσο, ανάλογες ελλείψεις δεν εμποδίζουν άλλες ειδικότητες να διδάσκονται, ενώ θα μπορούσαν να καλυφθούν από προσωπικό και διδακτικό υλικό διαθέσιμο σε άλλους θεσμούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο ίδιο πλαίσιο συγχωνεύσεων ειδικοτήτων καταργήθηκαν και τομείς ενισχυτικοί της τοπικής παραγωγής, όπως για παράδειγμα η ειδικότητα ζωικής παραγωγής των ΕΠΑΛ της Κρήτης, μοναδική στο είδος της, στην οποία μάλιστα φοιτούσαν νέοι κτηνοτρόφοι, ειδικότητα που προσφέρεται πανελλαδικά σε μόλις 7 από τα 212 ΕΠΑΛ της χώρας.

Ο Γ.Δημαράς, έχοντας επανειλημμένως τονίσει την αναγκαιότητα σύνδεσης της εκπαίδευσης με την οικονομία, την αποκέντρωση και την προστασία του περιβάλλοντος, θέτει το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να αφαιρούνται οι συγκεκριμένες ειδικότητες τη στιγμή που ο συνολικός αριθμός των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. αυξήθηκε κατά 9%. Επίσης, στην ερώτησή του αναδεικνύει την σημασία της ηγεσίας του Υπουργείου στην στήριξη σημαντικών για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας ειδικοτήτων μέσα από την σύνταξη επαγγελματικών περιγραμμάτων, την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για την χρησιμότητά τους, έτσι ώστε η εκπαίδευση να εναρμονιστεί με τις διακηρύξεις της κυβέρνησης που θέτουν την αγροτική παραγωγή, την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος σε κεντρική θέση του στρατηγικού της σχεδιασμού.

 

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης εδώ

 

Πληροφορίες: 2106399612