ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.ΔΗΜΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Παρ, 30/09/2016

Το θέμα των σημαντικών καθυστερήσεων στην υποβολή ογκολογικών ασθενών σε προγράμματα ακτινοθεραπείας δημόσιων νοσοκομείων έφερε στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας, ο οικολόγος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς.  Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες η αναμονή αυτή σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει τους 6 μήνες, γεγονός που έχει τραγικά αποτελέσματα καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών δεν προλαβαίνει να φθάσει ποτέ στα ακτινοθεραπευτικά τμήματα για να υποβληθεί σε θεραπεία.

 

Για το θέμα αυτό, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε το Μάιο του 2016 αναφορά στην Εισαγγελία με την οποία ζητούσε να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τις μεγάλες αναμονές για έναρξη ακτινοθεραπείας των ογκολογικών ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία, που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή τους.

 

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση του Γ.Δημαρά, λόγω των ανωτέρω καθυστερήσεων, πολλοί ασθενείς οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα για να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία. Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα ο ΕΟΠΠΥ, από τις αρχές του 2016, δεν έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ στα ιδιωτικά ακτινοθεραπευτικά κέντρα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η συνέχιση της θεραπείας ογκολογικών ασθενών.

 

Ο Γιώργος Δημαράς ζητά από το Υπουργείο Υγείας να απαντήσει, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Σε ποια άμεσα μέτρα σκοπεύει να προχωρήσει η κυβέρνηση προκειμένου να καταστήσει δυνατή την άμεση πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών στις απαιτούμενες ακτινοθεραπείες, καθώς και την άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων του ΕΟΠΠΥ προς τα ιδιωτικά ακτινοθεραπευτικά κέντρα;

2. Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει το Υπουργείο, ότι σε κάθε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του κόστους της ακτινοθεραπείας από τους ασθενείς, οι τελευταίοι θα έχουν έγκαιρα πρόσβαση στην απαιτούμενη θεραπεία;

3.Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ακτινοθεραπευτικής τεχνολογίας στα δημόσια νοσοκομεία και την αγορά σύγχρονων μηχανημάτων όπου αυτό απαιτείται, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη περίθαλψη των ογκολογικών ασθενών;

4. Ποιές είναι οι εκτιμώμενες κύριες ελλείψεις σε προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας και ποια είναι η στρατηγική του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπισή τους;