ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά με τα οφειλόμενα οδοιπορικά προς τους εργαζόμενους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 

Οικονομικών

Εσωτερικών

Θέμα: Σχετικά με τα οφειλόμενα οδοιπορικά προς τους εργαζόμενους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 

Ήρθε σε γνώση μας έγγραφο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  στο οποίο αναφέρεται ότι οι υποχρεώσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, όσο αναφορά αποζημιώσεις γνωμοδοτικών επιτροπών και  οδοιπορικά μελών Οργάνων Ελέγχου,  ανέρχεται στα 12.000,00 €.

Μέχρι σήμερα οι υπάλληλοι – μέλη των Οργάνων Ελέγχου μετέβαιναν με δικά τους έξοδα στα έργα σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας και αποζημιώνονταν μετά, τόσο για τα οδοιπορικά και τις πιθανές διανυκτερεύσεις, όσο και για τους ελέγχους που διενεργούσαν. Την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκονται σε εκκρεμότητα αποζημιώσεις του 2014 και του 2015 ενώ οι υπάλληλοι καλούνται να προβούν σε νέους ελέγχους, στους οποίους αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά με το ήδη συρρικνωμένο εισόδημά τους, θέτοντας σε κίνδυνο και τις επενδύσεις ανά την περιφέρεια.

Πέραν αυτού, οι αποζημιώσεις για αυτούς τους ελέγχους είναι συνδεδεμένες με τις πληρωμές των επενδυτικών σχεδίων και προφανώς ακολουθούν τις καθυστερήσεις αυτών των πληρωμών.

Το πρόβλημα αυτό δεν απαντάται μόνο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, είναι πρόβλημα όλων των περιφερειών και χρήζει συνολικής ρύθμισης.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί

 

1.Πότε θα καλυφθούν οι αποζημιώσεις των ετών 2014-2015 για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και για όπου άλλου εμφανίζονται αντίστοιχες καθυστερήσεις;

2. Μπορεί να υπάρξει μέριμνα ώστε η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής για τους ελεγκτές να γίνεται απευθείας από τις περιφέρειες – χωρίς τη διαμεσολάβηση των εργαζομένων – προκειμένου να διενεργούνται απρόσκοπτα οι έλεγχοι και να διευκολύνονται οι επενδύσεις;

3. 

Δεν έχει δεσμευτεί μέρος από το κονδύλι για τα επενδυτικά σχέδια ώστε η πληρωμή των τρεχόντων εξόδων των περιφερειών να μην εξαρτώνται από τις όποιες καθυστερήσεις έχουν οι συνολικές πληρωμές;

4. Πότε θα βγει η Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τον Ν.4399/2016,  που επανακαθορίζει τις αμοιβές των Οργάνων Ελέγχου Επενδύσεων;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Καραγιαννίδης Χρήστος

Δημαράς Γεώργιος

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Θελερίτη Μαρία

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καφαντάρη Χαρά

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Μουσταφά Μουσταφά

Πάλλης Γεώργιος

Παπαφιλίππου Γεώργιος