ΕΡΩΤΗΣΗ: Προστασία του υδροβιότοπου Λιβάδι («Κολοβρέχτη») στα Ψαχνά Ευβοίας

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Περιβάλλοντος και Ενέργειας

- Εσωτερικών

 

ΘΕΜΑ:  «Προστασία του υδροβιότοπου Λιβάδι («Κολοβρέχτη») στα Ψαχνά Ευβοίας»

 

Ο υδροβιότοπος Λιβάδι («Κολοβρέχτης») Ψαχνών Ευβοίας, στα σύνορα των Δήμων Μεσσαπίων- Διρφύων και Χαλκιδέων αποτελεί  αναγνωρισμένο οικοσύστημα μεγάλης φυσικής, οικολογικής και επιστημονικής αξίας. Αποτελεί μέρος συγκέντρωσης αρπακτικών και σπάνιων θαλασσοπουλιών (έχουν καταμετρηθεί 49 προστατευόμενα είδη πτηνών, κάποια εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα σπάνια) και εμφανίζει πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας προστατευόμενα από τη Συνθήκη της Βέρνης (ΦΕΚ 32/Α’/14/05/1983). Το όλο οικοσύστημα εκτός του γενικότερου νομικού πλαισίου, προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία με τα Προεδρικά Διατάγματα: ΦΕΚ 642 Δ΄ 9-10-1989 και  ΦΕΚ 229/ ΤΑΑΠΘ/ 19-6-2012 .

 

Δυστυχώς ο υδροβιότοπος αντί της προστασίας βιώνει την υποβάθμιση και καταστροφή λόγω συνεχούς εναπόθεσης απορριμμάτων, αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων, λυμάτων γειτονικών επιχειρήσεων καθώς και της οικιστικής ανάπτυξης.

 

Το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φώς της δημοσιότητας καταγγελίες πολιτών και οικολογικών οργανώσεων που κάνουν λόγο για αλλεπάλληλες φωτιές-εμπρησμούς από επίδοξους διεκδικητές, για απόρριψη σκουπιδιών και μπάζων εντός της προστατευόμενης περιοχής, για παράνομες εκχερσώσεις και επιχωματώσεις, για παράνομη κατασκευή καναλιών απορροής, για παράνομο κυνήγι και παράνομη βοσκή ζώων.

 

Για την αποτελεσματική προστασία του Υγρότοπου έχουν γίνει παρεμβάσεις από το Συνήγορο του Πολίτη με τις από 19/6/2008 και 9/10/2008 επιστολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, ενώ σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση (υπ’αριθ.6800/7-3-2014) είχε καταθέσει ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστόλου.

 

Επιπλέον στις 5 Φεβρουαρίου του 2015 και έπειτα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΥΠΕΚΑ Νο Gr02.02 η επιτροπή περιβάλλοντος και ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μηχανισμού (2009-2014) υπέβαλε πρόταση για την Διαχείριση και προστασία του υδροβιότοπου Ψαχνών ή Κολοβρέχτης.

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

1.Έχουν διενεργηθεί ή δρομολογηθεί σχετικοί έλεγχοι στην περιοχή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του υδροβιότοπου και εφόσον υπάρχουν να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες;

2.Με ποιο τρόπο τα εμπλεκόμενα Υπουργεία σκοπεύουν να μεριμνήσουν ώστε να σταματήσει η καταστροφή και η υποβάθμιση του υδροβιότοπου αλλά και να αποτραπεί κάθε μελλοντική κακόβουλη ενέργεια;

 

 

                             Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Δημαράς Γεώργιος

 

 

 

Ακριώτης Γεώργιος

 

 

 

Λιβανίου Ζωή

 

 

 

 

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)