ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιορισμός κόστους πρεσβειών και προξενείων

Aθήνα,  31   Μαρτίου 2015

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Εξωτερικών

Θέμα: «Περιορισμός κόστους πρεσβειών και προξενείων»

Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο Βερολίνο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κτηρίου για την πρεσβεία που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο το οποίο παραμένει αναξιοποίητο. Την ίδια στιγμή η πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο στοιχίζει περίπου 50.000 ευρώ μηνιαίως.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Γιατί δεν έγινε η μεταστέγαση της Πρεσβείας;
  • Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου το κόστος των πρεσβειών και προξενείων είναι υπερβολικό;
  • Έχει επεξεργαστεί σχέδιο για τη μείωση του κόστους μίσθωσης και του λειτουργικού κόστους των πρεσβειών και προξενείων;

Ο Ερωτών βουλευτής 

Γιώργος Δημαράς