ΕΡΩΤΗΣΗ: Π.Δ. Προστασίας Υμηττού

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

 

Προς τον κ. Υπουργό:

 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: «Π.Δ. Προστασίας Υμηττού»

 

 

 

Με πρόσφατη απόφαση του το ΣτΕ ουσιαστικά ακύρωσε μερικώς, το Π.Δ. Προστασίας του Υμηττού. Το Π.Δ. έθετε αυστηρά προστατευτικά μέτρα αλλά αμφισβητήθηκε νομικά από πολλούς Δήμους [7] και κατοίκους των εμπλεκόμενων περιοχών που προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, την έλλειψη εκπόνησης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Συγκεκριμένα με τις αποφάσεις 2356-2362/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε το Π.Δ. «περί καθορισμού μέτρων προστασίας του όρους Υμηττού και των μητροπολιτικών πάρκων Γουδή – Ιλισίων» κατά το μέρος που αφορά τους Δήμους Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Παιανίας - Γλυκών Νερών, Παπάγου-Χολαργού, Ηλιούπολης και Κρωπίας (οι οποίοι είχαν ασκήσει σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως), λόγω μη τήρησης της διαδικασίας προηγούμενης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΜΠΕ) κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ. Απαιτούνται λοιπόν άμεσες ενέργειες, επαγρύπνηση και η δραστηριοποίηση στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης και οριστικής επίλυσης του ζητήματος και παρεμπόδισης των οποιονδήποτε παρεμβάσεων.

 

 

 

Αναφέρεται ότι με το Π.Δ. 187/2011 θεσπίσθηκε ένα ιδιαίτερα προστατευτικό καθεστώς προστασίας του Υμηττού, αναγνωρίζοντας την επί σειρά ετών ανεπάρκεια των αρμόδιων υπηρεσιών να επιτύχουν την αποτελεσματική προστασία του, που οδήγησε στην σημαντική υποβάθμισή του, παρά το προστατευτικό καθεστώς που υπήρχε ήδη με το Π.Δ. 31.8/20.10.1978 [ενδεικτικά επεκτάθηκε η Α ζώνης περί τα 100.000 στρέμματα και χαρακτηρίστηκε ως Ζώνη Απολύτου Προστασίας της φύσης και των μνημείων].

 

 

 

Είναι γεγονός ότι με ευθύνη της Διοίκησης & της τότε πολιτικής ηγεσίας, δεν είχε προηγηθεί της έκδοσης του Π.Δ., ΣΜΠΕ, που να εκτιμά τις επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και των χρήσεων γης. Σύμφωνα όμως με το δίκαιο της Ένωσης είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στις τρεις διαστάσεις της, δηλαδή την κοινωνική, την περιβαλλοντική και την οικονομική. Μετά από την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων από το ΣτΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι έπρεπε να είχε προηγηθεί της έκδοσης του Π.Δ/τος η εκπόνηση της ΣΜΠΕ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στην ακύρωσή του για τις περιοχές εκείνες που ανήκουν στους προσφεύγοντες δήμους. Είναι προφανής η παράληψη της διοίκησης να θωρακίσει από το 2011, το Π.Δ. με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην είναι ευάλωτο σε δικαστικές προσφυγές.

 

 

 

Ο Υμηττός είναι ενταγμένος στο Δίκτυο «Natura 2000» (GR3000006 Υμηττός – Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης, βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα) και αποτελεί ένα σημαντικό μεσογειακό οικοσύστημα, εξαιρετικής σημασίας τόσο για τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί όσο και για τη συμβολή του στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Αττικής. O Υμηττός περιλαμβάνει χαρακτηρισμένα δάση και δασικές εκτάσεις και μαζί με την Πάρνηθα, φιλοξενεί είδη που δεν μπορούν πλέον να βρεθούν αλλού στην Αττική, ενώ το γεγονός ότι είναι τόσο κοντά σε μεγάλο αστικό ιστό, καθιστά την οικολογική του αξία ακόμα σπουδαιότερη, ειδικά την εποχή της Κλιματικής Αλλαγής, που διανύουμε.

 

Διαχρονικά όμως δέχεται πιέσεις από την εξάπλωση του οικιστικού ιστού, των οικοδομικών συνεταιρισμών, την ύπαρξη οχλουσών και λοιπών εγκαταστάσεων , το σχεδιασμό νέων οδικών έργων – αυτοκινητόδρομων, κλπ.

 

Είναι προφανές ότι το Υπουργείο έχει ήδη φροντίσει να εκκινήσει την εκπόνηση της ΣΜΠΕ και να προστατέψει τον Υμηττό μέχρι την ολοκλήρωση και έκδοσή της. Πρόσφατα, με το ΦΕΚ Αναστολής ΑΑΠ/229/3.10.17 ανέστειλε την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών για ένα χρόνο, στα τμήματα του ορεινού όγκου που εφάπτονται στα διοικητικά όρια των 7 Δήμων, που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 

 

 

Δεδομένου ότι ο Υμηττός χρήζει άμεσης προστασίας, καθώς αποτελεί «ανάσα ζωής» για το λεκανοπέδιο και απαιτείται η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του, σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει το δίκαιο περιβάλλοντος.

 

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

 

1.        Μέσω της υπό εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και την έκδοση νέου Π.Δ. εξετάζεται η δυνατότητα προσθήκης περαιτέρω προστατευτικών διατάξεων για τον Υμηττό;

 

2.        Εκτιμά το Υπουργείο ότι στο διάστημα του ενός έτους, που ισχύει η αναστολή των οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής ΥΑ, θα έχει ολοκληρωθεί η ΣΜΠΕ;

 

3.        Θα απαγορευτούν και άλλες δραστηριότητες (πχ. Κυνήγι) στο πλαίσιο της προστασίας του Υμηττού μέχρι την έκδοση του νέου Π.Δ;

 

 

 

 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

 

 

 

Αυλωνίτου Ελένη

 

 

 

Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια)

 

 

 

Δημαράς Γεώργιος

 

Δημητριάδης Δημήτριος

 

 

 

Ιγγλέζη Αικατερίνη

 

 

 

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

 

 

 

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

 

 

 

Πάντζας Γεώργιος

 

 

 

Σταμπουλή Αφροδίτη

 

 

 

Τσόγκας Γεώργιος