ΕΡΩΤΗΣΗ: Πανελλαδικός Έλεγχος Εσόδων ΟΤΑ Α’ βαθμού στο πλαίσιο έκδοσης ρυμοτομικών πράξεων αξιοποίησης του υπεδάφους και αξιοποίησης ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                           

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

   Περιβάλλοντος και Ενέργειας

   Εσωτερικών

    Οικονομικών

    Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

                                              

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικός Έλεγχος Εσόδων ΟΤΑ Α’ βαθμού στο πλαίσιο έκδοσης ρυμοτομικών πράξεων αξιοποίησης του υπεδάφους και αξιοποίησης ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων.

 

Όπως είναι γνωστό, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ο Εισαγγελέας Διαφθοράς Θεσσαλονίκης κ.  Αχ. Ζήσης έχουν κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς έχουν διαπιστώσει ζημία άνω των 14.000.000 ευρώ στον Δήμο Ευόσμου – Κορδελιού στο πλαίσιο έκδοσης ρυμοτομικών πράξεων διαχείρισης του υπεδάφους του εν λόγω δήμου, καθώς και αξιοποίησης (πώλησης) ανακυκλώσιμου υλικού από αστικά απόβλητα.

Η παραπάνω ζημία προέκυψε, επειδή από το 1997 μέχρι σήμερα:

α) δεν βεβαιώνονταν τα ποσά αποζημίωσης που βάρυναν τους παρόδιους οφειλέτες στο πλαίσιο έκδοσης πράξεων εφαρμογής ρυμοτομικών επεκτάσεων του δήμου,

β) ο προσδιορισμός – βεβαίωση των οφειλών των παρόδιων οφειλετών δεν ελάμβανε υπ’ όψη το προσήκον νομικό πλαίσιο,

γ) δεν βεβαιώνονταν εμπρόθεσμα οφειλές (όπως λχ της ΔΕΗ ύψους 8.900.000 ευρώ) με αποτέλεσμα την παραγραφή τους,

δ) χορηγούνταν άδειες εκσκαφής σε εταιρείες τηλεπικοινωνίας, δίχως να πληρώνονται τα τέλη εκσκαφής και χρήσης υπεδάφους, και

ε) παραδίδονταν σε εταιρείες ανακύκλωσης υλικό αποβλήτων προς ανακύκλωση, αλλά τα έσοδα δεν κατέληγαν στο ταμείο του εν λόγω δήμου.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Θα δοθεί εντολή στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για  πανελλαδικό έλεγχο των εσόδων των ΟΤΑ Α’ βαθμού στο πλαίσιο των  ρυμοτομικών πράξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα;

2) Θα δοθεί εντολή στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για  πανελλαδικό έλεγχο των εσόδων των ΟΤΑ Α’ βαθμού στο πλαίσιο των αδειών εκσκαφής και χρήσης δημοτικού υπεδάφους που εκδόθηκαν και χορηγήθηκαν μέχρι σήμερα;

3) Θα δοθεί εντολή στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για  πανελλαδικό έλεγχο των εσόδων των ΟΤΑ Α’ βαθμού στο πλαίσιο της μέχρι σήμερα αξιοποίησης (πώλησης και παράδοσης) ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων;

4) Στο πόρισμα του ΣΔΟΕ, για την υπόθεση του Δήμου Ευόσμου - Κορδελιού, αναφέρεται ότι από το 2013  έχει ανατεθεί ένα μεγάλο μέρος της έρευνας στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Τι προτίθεται να κάνει ο αρμόδιος υπουργός ώστε ο ΣΕΕΔΔ Θεσσαλονίκης να εκδώσει το πόρισμά του, που εκκρεμεί πάνω από 3,5 χρόνια,  και να διασταυρωθεί με το πόρισμα του ΣΔΟΕ,  αφού και τα δύο αναφέρονται στην ίδια υπόθεση;

5) Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε  να παραταθεί ο χρόνος παραγραφής οφειλών προς τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού που δεν βεβαιώθηκαν εμπρόθεσμα, εξαιτίας αξιοποίνων πράξεων και παραλείψεων των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Γάκης Δημήτριος

Δημαράς Γεώργιος

Θελερίτη Μαρία

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Ουρσουζίδης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπαδόπουλος Σάκης

Σέλτσας Κωνσταντίνος

Στογιαννίδης Γρηγόρης

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος