ΕΡΩΤΗΣΗ: Ορισμός Εισαγγελέα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό: Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Θέμα: «Ορισμός Εισαγγελέα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος» 

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του πρόσφατα ψηφισθέντος από τη Βουλή σχεδίου νόμου «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών, καθώς και μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», η ραγδαία ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου, η ψηφιοποίηση, η σύγκλιση και η εκτεταμένη διασύνδεση των συστημάτων πληροφοριών, παρέχουν σημαντική διευκόλυνση στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα.

Για την πάταξη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, που συνήθως αναφέρεται γενικά υπό τον όρο «ηλεκτρονικό έγκλημα», σημαντική υπήρξε, με το Π.Δ. 178/2014, η ίδρυση και η διάρθρωση της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έδρα την Αθήνα και η ίδρυση και διάρθρωση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αποστολή των παραπάνω υπηρεσιών, που υπάγονται απευθείας  στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, περιλαμβάνει την πρόληψη, την έρευνα και την καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  Με τις συνεχείς προσπάθειες του εξειδικευμένου προσωπικού τους, οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη παρουσιάσει σημαντικό έργο με αποτελέσματα που έχουν δει το φώς της δημοσιότητας και έχουν επαινεθεί κατ’ επανάληψη από τους πολίτες.

Ωστόσο, η εμπειρία των πρώτων χρόνων λειτουργίας της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έδειξε ότι η απουσία Εισαγγελέα με αποκλειστική αρμοδιότητα το ηλεκτρονικό έγκλημα, οδήγησε σε αυξημένη γραφειοκρατική επιβάρυνση των υπηρεσιών που θα μπορούσε να αποφευχθεί, σε αύξηση του λειτουργικού κόστους των διαδικασιών και σε απώλεια κρίσιμου χρόνου για την εξέλιξη υποθέσεων που βρίσκονταν υπό διερεύνηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και το παράδειγμα του θεσμού του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που ορίστηκε με το ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66) και έχει συντελέσει καθοριστικά στην πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, εκτιμάται ότι ο ορισμός Εισαγγελέα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας των διαδικασιών δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

 

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  • Προτίθενται να προχωρήσουν στον ορισμό Εισαγγελέα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και να προχωρήσουν σε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αναλυτική περιγραφή του σκοπού και των καθηκόντων του αλλά και την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών του;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Γιώργος Δημαράς

 

Βασίλης Τσίρκας

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a3...