ΕΡΩΤΗΣΗ : «Νέα έγκριση πενταετούς διάρκειας για την αμφιλεγόμενη γλυφοσάτη»

 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα: «Νέα έγκριση πενταετούς διάρκειας για την αμφιλεγόμενη γλυφοσάτη»

 

Στις 06.03.2018 με την απόφαση με ΑΠ 11183/108164 π.ε. (ΑΔΑ: ΩΑΙΙ4653ΠΓ-ΠΘΧ6/3/2018) της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορήγησε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)  ROUNDUP FLEX με δραστική ουσία το glyphosate (γλυφοσάτη) για ερασιτεχνική χρήση.

 

 

 

Είναι γνωστές οι έντονες ανησυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία. Μάλιστα, η ουσία glyphosate έχει χαρακτηριστεί ως «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο», έπειτα από δεκαετίες διευρυμένης χρήσης, από το Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο, που υπάγεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και καταχωρήθηκε στην αντίστοιχη κατηγορία (2Α). Η διαδικασία για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate προκαλεί σε όλη την Ευρώπη μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει παράλληλα την αντιπαράθεση για τον τρόπο αδειοδότησης και τη χρήση φυτοφαρμάκων στην ΕΕ και τις «πράσινες» πολιτικές της, κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα.

 

Ήδη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, μεταξύ αυτών και Ελλήνων,  υπογραμμένη από περισσότερα από ένα εκατομμύριο ανθρώπους ζητά 1) την απαγόρευση της χρήσης του glyphosate, 2) την μεταρρύθμιση στη διαδικασία έγκρισης και επιστημονικής αξιολόγησης των φυτοφαρμάκων και 3) την θέσπιση υποχρεωτικών στόχων για τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.

 

Παρόλες τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και τις αντιδράσεις στην χρήση του ζιζανιοκτόνου, επαρκής πλειοψηφία χωρών της ΕΕ ψήφισε στις 27 Νοεμβρίου 2017 υπέρ της ανανέωσης της έγκρισης του glyphosate για πέντε έτη. Στην ψηφοφορία αυτή ψήφισαν αρνητικά οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Ελλάδας, της Γαλλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Σλοβενίας και της Μάλτας.

 

Η Ελληνική Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2017 συνυπέγραψε, μετά από πρωτοβουλία της Γαλλίας, κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να συνοδεύσει την απόφαση ανανέωσης της έγκρισης του glyphosateμε μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων και στην προετοιμασία «σχεδίου εξόδου» του glyphosate από την γεωργία, μαζί με το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία και τη Μάλτα. Στο κάλεσμα αυτό τα πέντε κράτη μέλη- και η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος- δεσμεύθηκαν επίσης να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις στη χρήση αυτής της ουσίας καθώς και να δημιουργηθεί σχετική ομάδα εργασίας στην Γαλλία, ώστε να συνδράμουν τους γεωργούς στη διαδικασία αποδέσμευσης από την χρήση του glyphosate και στην εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης εξόδου της από την γεωργία.

 

Επειδή οι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αρνούνται ή να περιορίζουν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με βάση τις γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες στην επικράτειά τους.

 

Επειδή άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, έχουν ήδη αποφασίσει την απαγόρευση της χρήσης του glyphosate για ιδιώτες μόλις βρεθούν εναλλακτικές λύσεις και το αργότερο σε τρία χρόνια (το 2019), θεωρώντας ότι ο χρόνος θα είναι επαρκής, ενώ η Ολλανδία πρόσφατα απαγόρευσε την ερασιτεχνική χρήση κινούμενη στην αντίθετη κατεύθυνση από την εν λόγω απόφαση .

 

Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει, έως τον Μάιο του 2018, νομοθετική πρόταση στην οποία θα καλύπτονται θέματα που αφορούν στην ποιότητα και την ανεξαρτησία των επιστημονικών μελετών που αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ από την EFSA και θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσει σύντομα (Ανακοίνωση Επιτροπής 12.12.2017 C(2017) 8414 final).

 

Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να λάβει μέτρα για την τροποποίηση της νομοθεσίας προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα εποπτείας κατά τη διεξαγωγή μελετών που απαιτούνται για τους φακέλους των αιτήσεων  (Ανακοίνωση Επιτροπής 12.12.2017 C(2017) 8414 final).

 

Επειδή υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες και σχετικά μέτρα για την μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τα φυτοφάρμακα, όπως η οδηγία SustainableUseDirective (SUD) (8 αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της SUD).

 

Επειδή είναι πολύ σημαντικό οι αγρότες να έχουν στα χέρια τους ασφαλή για όλους εφόδια για να μπορούν να καλλιεργούν την γη και να παράγουν ασφαλή και υψηλής διατροφικής αξίας πρωτογενή και μεταποιημένα προϊόντα.

 

Επειδή η προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφόρου γεωργίας είναι υποχρέωση όλων μας.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1.      Για ποιο λόγο η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στην πενταετή παράταση της άδειας χρήσης του Glyphosate;

 

2.      Γιατί δεν ακολούθησε το παράδειγμα και την πρωτοβουλία της Γαλλίας, για μικρότερη διάρκεια παράτασης και άμεση απαγόρευση μόλις βρεθούν εναλλακτικές λύσεις, ενώ έχει συνυπογράψει τη σχετική πρωτοβουλία με την χώρα αυτή;

 

3.      Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ώστε να εξευρεθούν εναλλακτικές λύσεις στην          χρήση του glyphosate;

 

4.      Σε ποια φάση βρίσκεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την θέσπιση μετρήσιμων στόχων και τη μείωση των κινδύνων από την χρήση των φυτοφαρμάκων και ποιες οι πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει του Υπουργείο για την αντιμετώπιση αναγνωρισμένων ελλείψεων στην εφαρμογή;

 

5.      Κατά ποιόν τρόπο η απόφαση ανανέωσης χρήσης του ζιζανιοκτόνου Roundup συνάδει με την πολιτική για βιώσιμη και αειφόρο γεωργία και τον στρατηγικό στόχο της Κυβέρνησης για την αύξηση των εξαγωγών ποιοτικών και ασφαλών γεωργικών προϊόντων;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Δημαράς Γεώργιος

 

 

 

 

 

Ιγγλέζη Κατερίνα

 

 

 

 

 

Αραχωβίτης Σταύρος

 

 

 

 

 

Ακριώτης Γεώργιος

 

 

 

 

 

Αναγνωστοπούλου Σία

 

 

 

 

 

Αυλωνίτου Ελένη

 

 

 

 

 

Βάκη Φωτεινή

 

 

 

 

 

Βαρδάκης Σωκράτης

 

 

 

 

 

Δριτσέλη Παναγιώτα

 

 

 

 

 

Ηγουμενίδης Νικόλαος

 

 

 

 

 

Θελερίτη Μαρία

 

 

 

 

 

 Θραψανιώτης Μανώλης

 

 

 

 

 

Καββαδία Αννέτα

 

 

 

 

 

Καΐσας Γεώργιος

 

 

 

 

 

Καρακώστα Ευαγγελία

 

 

 

 

 

Καρασαρλίδου Φρόσω

 

 

 

 

 

Κοζομπόλη Παναγιώτα

 

 

 

 

 

Κουράκης Αναστάσιος

 

 

 

 

 

Κυρίτσης Γεώργιος

 

 

 

 

 

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

 

 

 

 

 

Μορφίδης Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

Μπαλαούρας Γεράσιμος

 

 

 

 

 

Μπαλλής Συμεών

 

 

 

 

 

Μπαλωμενάκης Αντώνης

 

 

 

 

 

Ξυδάκης Νικόλαος

 

 

 

 

 

Πάλλης Γεώργιος

 

 

 

 

 

Πάντζας Γεώργιος

 

 

 

 

 

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

 

 

 

 

 

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

 

 

 

 

 

Παυλίδης Κωνσταντίνος

 

 

 

Ρίζος Δημήτρης

 

 

 

 

 

Σέλτσας Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

Σταμπουλή Αφροδίτη

 

 

 

 

 

Στέφος Ιωάννης

 

 

 

 

 

Στογιαννίδης Γρηγόρης

 

 

 

 

 

Ψυχογιός Γεώργιος

 

 

 

 

 

Φίλης Νικόλαος