ΕΡΩΤΗΣΗ: Λειτουργία Δασαρχείου Αρναίας

Αθήνα, 17Φεβρουαρίου 2017

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

 

·         Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

·         Εσωτερικών

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Δασαρχείου Αρναίας

 

Το Δασαρχείο Αρναίας είναι το μεγαλύτερο στην Π.Ε. Χαλκιδικής, έχει στην αρμοδιότητα του έκταση 761.200,00 στρεμμάτων με ποσοστό δασοκάλυψης 84% και εποπτεύει την περιοχή του Άγιου Όρους, με έκταση 330.000,00 στρέμματα, σε θέματα που αφορούν τη συντήρηση των δασοδρόμων για αντιπυρική προστασία, την εφαρμογή προγραμμάτων της μη Δημόσιας Δασοπονίας και τον έλεγχο της διακίνησης των δασικών προϊόντων μετά την έξοδό τους από τη χερσόνησο του Αγίου Όρους.

Στην περιοχή αρμοδιότητάς του δραστηριοποιούνται 12 Δασικοί Συνεταιρισμοί με 250 μέλη. Η ετήσια παραγωγή από Δημόσια και μη Δημόσια Δάση ανέρχεται σε 50.000 κ.μ. ξυλώδους όγκου. Για ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα των κατοίκων υλοτομήθηκαν περίπου 24.000,00 χωρικά κυβικά μέτρα καυσόξυλων Δρυός και Αείφυλλων-Πλατύφυλλων. Για τις υπό διαχείριση συστάδες (140 περίπου) πριν την υλοτομία, στα 3/4 από αυτές απαιτείται πρώτα η προσήμανσή τους και μετά όλες οι άλλες διαδικασίες (Πρωτόκολλα εγκατάστασης, επίβλεψη, παραλαβές κλπ).

Τα τέσσερα Δασονομεία που υπάγονται στο Δασαρχείο, έχουν ως αντικείμενο υλοτομικές εργασίες, καταπατήσεις, παράνομη βοσκή, ελέγχους για λαθροϋλοτομίες και γενικότερα την προστασία των δασών καθώς και τις αγροζημίες μετά την κατάργηση της αγροφυλακής.

Επιπροσθέτως ένα σημαντικό θέμα που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει είναι οι μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή. Το Δασαρχείο Αρναίας εμπλέκεται άμεσα σε πολλά έργα και εργασίες που γίνονται στην περιοχή των μεταλλείων, όπως οι υλοτομίες, οι διανοίξεις δασοδρόμων, η τήρηση αποφάσεων και γενικά των όρων παραχώρησης της έκτασης και των μελετών που έχουν γίνει για το έργο αυτό, με συνέπεια να απαιτείται συνεχής ενασχόληση του προσωπικού του δασαρχείου με το έργο αυτό.

Τα Δασαρχείο Αρναίας είναι από τις πρώτες Δασικές Υπηρεσίες στις οποίες πρωτοεφαρμόστηκε πρότυπος δασοπονία και για το λόγο αυτό είχε την καλύτερη στελέχωση, σε όλες τις κατηγορίες των υπαλλήλων που απαιτούνταν, για την εύρυθμη λειτουργία του και σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Σήμερα όμως, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί, το προσωπικό που υπηρετεί έχει μειωθεί σε οριακά επίπεδα και κυρίως αυτό των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, με αποτέλεσμα τα τμήματα και τα γραφεία να είναι υποστελεχωμένα και να ανατίθενται στους υπαλλήλους πιο πολλά καθήκοντα από τα προβλεπόμενα της θέσης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχουν τμήματα χωρίς καθόλου δασολόγους, ο προϊστάμενος του Δασαρχείου πέρα από τις αρμοδιότητες του προϊσταμένου είναι επιφορτισμένος και με τις αρμοδιότητες του τμήματος Δασοτεχνικών Έργων, το Δασονομείο της Μεγάλης Παναγιάς δεν έχει προϊστάμενο και η θέση του καλύπτεται από το Δασονόμο Αρναίας.

Ταυτόχρονα οι δασολόγοι είναι επιφορτισμένοι και με διάφορα προγράμματα για τα δάση όπως το ICP-FORESTS, το πρόγραμμα για τις γενετικές παρατηρήσεις στην οξιά κλπ. ενώ επίκειται η ανάρτηση των δασικών χαρτών στην περιοχή, που θα αυξήσει κατά πολύ τον -ήδη επιβαρυμένο- όγκο εργασίας τους.

Επιπλέον ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δασαρχείου όπως τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ένα λεωφορείο και τρία τύπου τζιπ) είναι τουλάχιστον εικοσαετίας, έχουν διανύσει τουλάχιστον 500.000 χλμ και λόγω του μεγάλου κόστους επισκευής, των μειωμένων πιστώσεων και της άρνησης των συνεργείων να αναλάβουν την επισκευή, λόγω του μεγάλου χρόνου εξόφλησης της δαπάνης, παραμένουν ακινητοποιημένα. Τα μηχανήματα έργων, λόγω συνταξιοδότησης των χειριστών και αδυναμίας πρόσληψης νέων, έχουν διατεθεί κατά χρήση στο Δήμο Αριστοτέλη, ο οποίος επισκεύασε την τσάπα και έναν προωθητήρα και τα χρησιμοποιεί για τη συντήρηση του αγροδασικού οδικού δικτύου. 

 

Επειδή, η προστασία των δασικών εκτάσεων, δημόσιων και μη, είναι θεμελιώδους σημασίας για το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Επειδή, είναι υποχρέωση της πολιτείας η προστασία των δασών

Επειδή, είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της δασικής πολιτικής και διακυβέρνησης, ώστε να εξυπηρετούνται οι σύγχρονες ανάγκες και η εναρμόνιση της Εθνικής Στρατηγικής με την Ευρωπαϊκή, με βασική στόχευση την συγκρότηση Εθνικού Δασικού Προγράμματος

Επειδή, το ΔασαρχείοΑρναίαςείναι αρμόδιο για μεγάλη έκταση με υψηλό ποσοστό δασοκάλυψης

Επειδή, η υποστελέχωση της Υπηρεσίας εγκυμονεί κινδύνους για την ελλιπή προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας

Επειδή, η συνεχιζόμενη μεταλλευτική δραστηριότητα απαιτεί τη διαρκή ενασχόληση του προσωπικού του Δασαρχείου, που εποπτεύει την περιοχή του έργου ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων όρων για την προστασία του δάσους, παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα

Επειδή, για να μπορεί να ανταποκριθεί η υπηρεσία στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες είναι απαραίτητο να ενισχυθεί με τουλάχιστον τρεις (3) Δασολόγους και τρεις (3) Τεχνολόγους Δασοπονίας καθώς και να εξοπλιστεί με δύο οχήματα μεταφοράς προσωπικού, ώστε να αποσυρθούν τα παλαιότερα, τα οποία είναι κι επικίνδυνα αλλά και η επισκευή τους είναι ασύμφορη,

 

 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να στελεχωθεί το Δασαρχείο Αρναίας με προσωπικό των κατάλληλων ειδικοτήτων Δασολόγων και Τεχνολόγων Δασοπόνων και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες;

 

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ιγγλέζη Κατερίνα

 

Δημαράς Γιώργος