ΕΡΩΤΗΣΗ: Καθυστέρηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Ερώτηση

Προς τους: -Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

- Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

 

Θέμα: Καθυστέρηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

 

Τον περασμένο Ιούνιο, με αφορμή την κατάθεση τροπολογίας για την πρόσληψη καλλιτεχνικών διευθυντών σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις», το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε Δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρονταν, μεταξύ άλλων τα εξής: «Ως γνωστόν η καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι αδιαβάθμητη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι απόφοιτοι των Ανώτερων Δραματικών Σχολών, Ωδείων και Σχολών Χορού, μετά το 2004 είναι μετέωροι επειδή δεν υπάρχει τρόπος (επιτροπή) εξομοίωσης των τίτλων σπουδών τους με τους απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/Τεχνικής Εκπαίδευσης. Άρα υπάρχει μία μεγάλη μερίδα καλλιτεχνών οι οποίοι σπούδασαν σε Ανώτερες Δραματικές Σχολές και με την κατάργηση της βαθμίδας τα πτυχία τους δεν έχουν αντίκρισμα».

 

Ένα μήνα αργότερα ψηφίστηκε ο Νόμος 4481 - ΦΕΚ Α’ 100/20.7.2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας», το άρθρο 79 του οποίου προβλέπει ότι «Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, εφόσον οι τίτλοι αυτοί αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1158/1981 (Α΄ 127), έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), θεωρούνται ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αρμόδιος για την αναγνώριση της ισοτιμίας ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης της ισοτιμίας».

 

Με αυτή τη διάταξη αποκαθίσταται η ίση μεταχείριση των διοικουμένων οι οποίοι, μολονότι είναι κάτοχοι του ιδίου τίτλου σπουδών ως προς το γνωστικό αντικείμενο, που χορηγήθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από τον ίδιο εκπαιδευτικό φορέα, ωστόσο δεν απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον προσδιορισμό κατηγορίας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο,  την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, την ένταξη σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, την συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., κλπ.

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Για ποιο λόγο δεν έχει υπογραφεί ακόμη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από το Νόμο 4481 - ΦΕΚ Α’ 100/20.7.2017 και πότε προβλέπεται να υπογραφεί

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Φίλης Νίκος

 

Βαγενά Άννα

 

Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη

 

Δημαράς Γεώργιος

 

Ιγγλέζη Κατερίνα

 

Καββαδία Αννέτα

 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

 

Καφαντάρη Χαρά

 

 Κουράκης Αναστάσιος

 

Κυρίτσης Γεώργιος

 

Μανιός Νίκος

 

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

 

Μπαλτάς Αριστείδης

 

Ξυδάκης Νίκος

 

Πάντζας Γεώργιος

 

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

 

Στέφος Ιωάννης

 

Συρίγος Αντώνης