ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατάργηση των "πράσινων" ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Κατάργηση των «πράσινων» ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

 

Στη μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και των προτάσεων ανασυγκρότησής της που εκπόνησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας», Απρίλιος 2016, βρίσκονται σε αναστολή (αναγράφονται στις σελ. 15-16 με αστερίσκο) τέσσερις ειδικότητες που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον:

1) τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης (Τομέας Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων),

2) τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης (Τομέας Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων),

3) τεχνικός δασοπονίας & διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής),

4) τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών (Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής).

Ενώ οι δύο πρώτες ειδικότητες δεν έγιναν αντικείμενο διδασκαλίας και σπουδών ποτέ, οι δύο τελευταίες προσφέρονταν ως επιλογή στους μαθητές των ΕΠΑΛ (Β΄ τάξη) της χώρας ως το έτος 2014, για τα δε επόμενα δύο χρόνια και οι τέσσερις βρίσκονταν σε αναστολή λόγω έλλειψης μαθητών, ανεπαρκών εργαστηρίων και υποδομών. Το 2016 με δύο υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες έγινε η απαραίτητη κωδικοποίηση των υπεράριθμων ειδικοτήτων, καταργήθηκαν οι τέσσερις «πράσινες ειδικότητες» {ΦΕΚ 1489/2016 «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους»}.

Στο πλαίσιο της ίδιας αναδιάρθρωσης καταργήθηκε ο Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ενώ ο Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής μετονομάστηκε σε Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει πλέον τις εξής τέσσερεις ειδικότητες: τεχνικός φυτικής παραγωγής, τεχνικός ζωικής παραγωγής, τεχνικός ανθοκομίας, τεχνικός τροφίμων, ενώ, όπως προαναφέρθηκε στον νέο αυτό τομέα δεν υπάρχουν οι ειδικότητες του τεχνικού δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και του τεχνικού αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, αντικείμενα τα οποία προσφέρονται πλέον μόνο ως μαθήματα, όπως επίσης και οι δύο πρώτες ειδικότητες - (1) τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης και (2) τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης.

Αιτιολογία για την κατάργησή τους ήταν η έλλειψη κατάλληλου διδακτικού υλικού, ειδικευμένου διδακτικού προσωπικού και περιγράμματος των αντίστοιχων επαγγελμάτων, ελλείψεις, ωστόσο, που δεν εμποδίζουν άλλες ειδικότητες να προσφέρονται στους μαθητές των ΕΠΑΛ.

Επίσης, με βάση το πλαφόν λειτουργίας ειδικοτήτων (10 μαθητές τουλάχιστον) καταργήθηκε η ειδικότητα της Ζωικής Παραγωγής από το ΕΠΑΛ. Ελ. Βενιζέλου Χανίων, το μοναδικό στην Κρήτη που διέθετε αυτή την ειδικότητα, στο οποίο φοιτούσαν μάλιστα και νέοι κτηνοτρόφοι. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι από τα 212 ΕΠΑΛ της χώρας μόνο επτά (7) έχουν Τομέα Ζωικής Παραγωγής.

Αναφορικά με την έλλειψη διδακτικού υλικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ποικιλοτρόπως, δεδομένου ότι «πράσινες» ειδικότητες προσφέρονταν στο παρελθόν τόσο στα ΕΠΑΛ, όσο και στη Δια Βίου Μάθηση, αλλά και σε πανεπιστημιακά προγράμματα e-learning, όπως και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Για παράδειγμα, υπάρχει ήδη από το 2007 οδηγός κατάρτισης με βιβλιογραφία και περίγραμμα σπουδών για την ειδικότητα «Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης», όπου περιέχεται υλικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.

Παρά την αύξηση των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ κατά 9% για το τρέχον σχολικό έτος 2017/2018 και με δεδομένα

·         τη διακηρυγμένη ανάγκη αποκατάστασης της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, όπως τονίζεται και στην ίδια μελέτη του Υπουργείου «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας», σελ. 4,

·         την προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση με έμφαση στην αγροτική οικονομία και την πράσινη ενέργεια, στο πλαίσιο της στροφής της οικονομίας στην κατεύθυνση της αειφορίας,

·         την προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής για «πλήρη αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη», όπως διατυπώνεται στο «Πόρισμα της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής – Διαπιστώσεις, Προτάσεις, Χρονοδιαγράμματα», Μάιος 2016, σελ. 2, 10, 22, Πρόταση 06,

·         τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα με τεράστιο κόστος για την οικονομία που προκαλούν οι πυρκαγιές, η ρύπανση των υδάτων, τα απορρίμματα και τους αναξιοποίητους φυσικούς πόρους της χώρας,

·         τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

·         την έλλειψη των εν λόγω ειδικοτήτων από την αγορά εργασίας,

 

Eρωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  • Σε ποιο βαθμό προτίθεται να επαναφέρει τις τέσσερις σημαντικές για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την προστασία του περιβάλλοντος προαναφερόμενες ειδικότητες των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, ώστε να χαίρουν μόνιμης χρηματοδότησης και εκπαιδευτικής συνέχειας;
  • Σε ποιο βαθμό και με τι χρονικό ορίζοντα σκοπεύει να  προχωρήσει στην κατάρτιση περιγραμμάτων σπουδών και στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των παραπάνω ειδικοτήτων ΕΠΑΛ;
  • Σε ποιο βαθμό προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση των μαθητών των ΕΠΑΛ, ώστε να επιλέγουν τις «πράσινες» ειδικότητες όπως για παράδειγμα με τη συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού και της ενημέρωσης της κοινωνίας;

 

 

Oι ερωτώντες βουλευτές

 

 

Δημαράς Γεώργιος

 

 

Ακριώτης Γεώργιος

 

 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

 

 

Αυλωνίτου Ελένη

 

 

Βάκη Φωτεινή

 

 

Θεωνάς Ιωάννης

 

 

Ιγγλέζη Αικατερίνη

 

 

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

 

 

Καΐσας Γεώργιος

 

Καραγιάννης Ιωάννης

 

 

Καστόρης Αστέριος

 

 

Μάρδας Δημήτριος

 

 

Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης)

 

 

Ξυδάκης Νικόλαος

 

 

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

 

 

Ρίζος Δημήτριος

 

 

Ριζούλης Ανδρέας

 

 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

 

 

Σταμπουλή Αφροδίτη