ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς την κα. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

           

Θέμα: «Κατανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και  ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας»

 

Με δεδομένο το εκφρασμένο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που επιβεβαιώνεται με την ψήφιση του πρόσφατου νόμου ν. 4430/2016,  φορείς της κοινωνίας πολιτών μας επισημαίνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πόρων που προορίζονται για την κοινωνική ένταξη και κοινωνική επιχειρηματικότητα, αντί να απευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους, καταλήγουν σε άλλες ανάγκες του κρατικού τομέα.

 

Εφόσον συμβαίνουν τα παραπάνω, ο νέος νόμος κινδυνεύει να μείνει ανενεργός. Προκειμένου να διαπιστωθεί με στοιχεία αυτή η κατάσταση που έχει ως συνέπεια την στασιμότητα της υψηλής ανεργίας στην χώρα, παρακαλούμε να μας δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία.

 

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτάται η κα Υπουργός:

 

·       Ποια ποσά και σε ποιο ποσοστό, επί του συνόλου του ΕΣΠΑ 2014-20,  έχουν δεσμευτεί από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Υπουργείου, για μέτρα υπέρ της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας;

·       Ποια η απόκλιση μεταξύ των κατευθυντηρίων οδηγιών του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ από την μια πλευρά, σε σχέση με τους πόρους που κατανέμονται στα συγκεκριμένα μέτρα υπέρ της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής οικονομίας;

·       Σε ποιους τομείς και σε ποιους φορείς θα κατευθυνθούν οι πόροι αυτοί, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι των κοινοτικών ταμείων;

 

Οι ερωτών βουλευτής

 

Δημαράς Γεώργιος