ΕΡΩΤΗΣΗ: Καταγγελίες για υψηλά ποσοστά καισαρικών τομών στην Ελλάδα χωρίς ιατρική αιτιολόγηση

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ.Υπουργό Υγείας

 

Θέμα: «Καταγγελίες για υψηλά ποσοστά καισαρικών τομών στην Ελλάδα χωρίς ιατρική αιτιολόγηση»

 

Είναι γνωστό διεθνώς κατά τα τελευταία χρόνια το ζήτημα του υπερβολικά υψηλού ποσοστού καισαρικών τομών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, στη χώρα μας οι τοκετοί με καισαρική τομή κυμαίνονται σε ποσοστά από 50% έως 70% ανάλογα με το μαιευτήριο, τη στιγμή που ο μέσος όρος στις χώρες τις Ε.Ε. είναι 25%, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτηρίζει ως «επιτρεπτό» ποσοστό καισαρικών το 15%. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, στο δημόσιο μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» το ποσοστό καισαρικών τομών υπερβαίνει το 63%. Η διεθνής οργάνωση «HumanRightsinChildbirth», στην ιστοσελίδα της επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε ποσοστά καισαρικών τομών, με ποσοστά κοντά στο 70%, ενώ αποτελούν ρουτίνα, πρακτικές που θα έπρεπε να εφαρμόζονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η επισειοτομή.

 

Η κατάσταση αυτή που αποτελεί σοβαρή ένδειξη παραβίασης των δικαιωμάτων μητέρας και παιδιού, έχει γίνει αντικείμενο παρέμβασης διεθνών οργανισμών. Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), στις καταληκτικές παρατηρήσεις επί της 7ης περιοδικής έκθεσής της για την Ελλάδα το 2013, εξέφρασε την ανησυχία της για το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό καισαρικών τομών στην Ελλάδα, προτρέποντας τη χώρα μας να μειώσει το ποσοστό των καισαρικών τομών που γίνονται χωρίς ιατρική ανάγκη, εκπαιδεύοντας ή μετεκπαιδεύοντας το ιατρικό προσωπικό για φυσιολογικό τοκετό και εισάγοντας αυστηρότερους ελέγχους των ιατρικών ενδείξεων για καισαρική τομή.

 

Ωστόσο παρά τις παραπάνω συστάσεις η εικόνα στη χώρα μας δεν φαίνεται να αλλάζει και τα ποσοστά καισαρικών τομών παραμένουν αδικαιολόγητα υψηλά. Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι αναφέρουν ως κύριους λόγους για την πρακτική αυτή τη μη τήρηση από τους γιατρούς των διεθνών κριτηρίων και πρωτοκόλλων σχετικά με τις περιπτώσεις που καθίσταται ιατρικά επιβεβλημένη η καισαρική τομή, καθώς και την «ευκολία» που συνεπάγεται η επιλογή της καισαρικής για τους μαιευτήρες (καλύτερος προγραμματισμός, λιγότερος κατά μέσο όρο χρόνος τοκετού κλπ).

 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης στην Ελλάδα για τη διεθνώς αναγνωρισμένη και ευρέως εφαρμοζόμενη –εφόσον πληρούνται οι ιατρικές προϋποθέσεις- πρακτική του φυσιολογικού τοκετού μετά από καισαρική (VBAC), που εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από ιατρούς και εγκύους.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  1. Πέρα από την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4316/2014 («Βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας»), ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο για τη μείωση του υπερβολικά υψηλού αριθμού γεννήσεων με καισαρική τομή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες συστάσεις διεθνών οργανισμών;
  2. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός γεννήσεων με φυσιολογικό τοκετό και ποιος με καισαρική τομή σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία και πώς διαμορφώνεται ο αριθμός αυτός ανά δημόσιο και ιδιωτικό μαιευτήριο;
  3. Ποιές συγκεκριμένα διαδικασίες ελέγχου εφαρμόζονται από το Υπουργείο Υγείας για τη διαπίστωση της επαρκούς ιατρικής αιτιολόγησης των τοκετών που πραγματοποιήθηκαν με καισαρική τομή; 
  4. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά ποσοστά φυσιολογικού τοκετού μετά από καισαρική (VBAC) στην Ελλάδα, μια πρακτική καθιερωμένη πλέον διεθνώς εφόσον τηρούνται οι ιατρικές προϋποθέσεις, σκοπεύει το Υπουργείο να προχωρήσει σε ενημέρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τα οφέλη αλλά και τις ιατρικές προϋποθέσεις εφαρμογής του;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Δημαράς Γιώργος