ΕΡΩΤΗΣΗ: Καταγγελίες αναφορικά με την παροχή άδειας εκφόρτωσης χημικών υλικών από τον Ο.Λ.Ε. προς την εταιρία BFS (πρώην ΣΙΝΤΡΑ)

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Θέμα:  «Καταγγελίες αναφορικά με την παροχή άδειας εκφόρτωσης χημικών υλικών από τον Ο.Λ.Ε. προς την εταιρία BFS (πρώην ΣΙΝΤΡΑ)»

 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, έντονη είναι η ανησυχία και η οργή των κατοίκων της Ελευσίνας για τη διαφαινόμενη πρόθεση του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) να προχωρήσει στην παραχώρηση της χρήσης χερσαίου χώρου στην Εταιρία Λιπασμάτων BFS ΑΕΒΕ Χημικών (πρώην ΣΙΝΤΡΑ) με σκοπό τον ελλιμενισμό δεξαμενόπλοιων για την εκφόρτωση χύδην (μέσω παράνομου αντλιοστασίου και σωληναγωγών) χημικών ουσιών 8.354 κυβικών μέτρων. Ο συγκεκριμένος χερσαίος χώρος βρίσκεται δίπλα στο Παλαιό Ελαιουργείο, όπου διεξάγονται τα Αισχύλεια και πλησίον του Λόφου των Αρχαιοτήτων.

Όπως καταγγέλλεται από κατοίκους της περιοχής, εάν η παραχώρηση προχωρήσει, θα πρόκειται για εντελώς παράνομη και χαριστική πράξη προς τους ιδιοκτήτες του εν τοις πράγμασι ανενεργού (εδώ και 8 χρόνια) εργοστασίου της πρώην ΣΙΝΤΡΑ (ιδιοκτησίας ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ-ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ) καθώς:

·        

Δεν υφίσταται νόμιμη λιμενική εγκατάσταση.

·        

Η εταιρεία δεν έχει εξασφαλίσει περιβαλλοντική αδειοδότηση για την χύδην εκφόρτωση χημικών από πλοία.

·        

Η άδεια λειτουργίας της δεν καλύπτει την χύδην εκφόρτωση χημικών από πλοία.

·        

Το αντλιοστάσιο και οι σωληναγωγοί είναι αυθαίρετοι.

Σημειώνεται ότι –σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύματα- το θέμα της παροχής λιμενικών διευκολύνσεων στην εταιρία BFS για την εκφόρτωση χημικών υλικών δίπλα στο Παλαιό Ελαιουργείο, είχε περιληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΛΕ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31-8-2017, ωστόσο ύστερα από τις αντιδράσεις κατοίκων της Ελευσίνας αλλά και την υπ’αριθ. Πρωτ. 1000.0/74351/30-8-2016 επιστολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΛΕ, το θέμα τελικώς απεσύρθη από την ημερήσια διάταξη.

Τέλος, οι ανωτέρω καταγγελίες επισημαίνουν ότι ο Πρόεδρος του ΟΛΕ έχει προχωρήσει κατά το τελευταίο διάστημα σε ενέργειες που δημιουργούν τεράστια περιβαλλοντικά κόστη, αναφέροντας χαρακτηριστικά την προσόρμιση επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων από άλλα λιμάνια της χώρας στον αβαθή και κλειστό Κόλπο της Ελευσίνας και ιδιαίτερα στον όρμο της Βλύχας, καθώς και την συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των παροπλισμένων πλοίων που βρίσκονται στον κόλπο της Ελευσίνας, προκαλώντας εύλογες ανησυχίες για την σταδιακή μετατροπή του σε ‘νεκροταφείο πλοίων’.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1.     

Είναι ακριβείς οι καταγγελίες κατοίκων της Ελευσίνας ότι η ανωτέρω ενδεχόμενη παραχώρηση προς την εταιρία BFS θα συνιστά παράνομη πράξη, αφού: α) δεν υφίσταται νόμιμη λιμενική εγκατάσταση, β) η εταιρία δεν έχει εξασφαλίσει περιβαλλοντική αδειοδότηση για την χύδην εκφόρτωση χημικών από πλοία, γ) η άδεια λειτουργίας της εταιρίας δεν καλύπτει την χύδην εκφόρτωση χημικών από πλοία και δ) Το αντλιοστάσιο και οι σωληναγωγοί είναι αυθαίρετοι;

2.     

Σε ποια μέτρα προτίθεται να προχωρήσει ο Υπουργός προκειμένου να αποτραπεί η ανωτέρω πιθανή παραχώρηση προς την BFS από τον Πρόεδρο του ΟΛΕ, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που θα επιβάρυνε περαιτέρω το φυσικό περιβάλλον μίας περιοχής με σημαντικότατη οικολογική επιβάρυνση, αλλά και σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, ευρισκόμενη στο υπογάστριο του Λόφου των αρχαιοτήτων της Ελευσίνας και σε επαφή με το χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου όπου διεξάγονται τα Αισχύλεια;

3.     

Ποια είναι η θέση του Υπουργείου αναφορικά με την κριτική που ασκείται στον Πρόεδρο του ΟΛΕ για ενέργειες που επιβαρύνουν το περιβάλλον της περιοχής, όπως τον μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο αριθμό παροπλισμένων πλοίων που βρίσκονται στον κλειστό και αβαθή κόλπο της Ελευσίνας και την προσόρμιση επικίνδυνων και επιβλαβών σαπιοκάραβων;

4.     

Προτίθεται το Υπουργείο να εγκρίνει θέσεις νέων καραβοστασίων σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της χώρας για την απόσυρση παροπλισμένων πλοίων ώστε να ανακουφιστεί ο επιβαρυμένος Κόλπος της Ελευσίνας;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

 

 

Δημαράς Γεώργιος