ΕΡΩΤΗΣΗ: Η προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Αθήνα, 19Ιουλίου 2016

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Πολιτισμού & Αθλητισμού

Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Οικονομικών

 Θέμα: Η προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Μία εκ των συνεπειών της οικονομικής κρίσης είναι η επιδείνωση της συντήρησης της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και κυρίως των διατηρητέων κτηρίων που ανήκουν σε ιδιώτες (πολίτες και φορείς ΝΠΔ και ΙΔ). Εξ αιτίας της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας παρατηρείται το φαινόμενο αδυναμίας συντήρησης και αποκατάστασής τους από μέρος ιδιοκτητών χαρακτηρισμένων Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων με κίνδυνο την μη αναστρέψιμη ζημιά στα κτήρια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αμέλεια συντήρησης αποσκοπεί στην ανοικοδόμηση με τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης της εκάστοτε περιοχής.

Στην δυσχερή οικονομική κατάσταση έρχονται να προστεθούν οι διοικητικές δυσκολίες, που απορρέουν από την πληθώρα των συναρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών και την πολυπλοκότητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών χαρακτηρισμού, αδειοδότησης κλπ. (ένα έως πέντε χρόνια χρειάζονται για την έκδοση μιας άδειας διατηρητέου έναντι λίγων μηνών που προβλέπεται για τα συνήθη κτήρια).

Η συντήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική επιβάρυνση και ευσυνειδησία των ιδιοκτητών. Για το λόγο αυτό, τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης με την Σύμβαση της Γρανάδας (Ν. 2039/1992), όσο και η Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 3028/2002) έχουν προβλέψει κίνητρα και λοιπά ευνοϊκά μέτρα, όπως π.χ. επιχορηγήσεις, ευνοϊκότερη φορολόγηση, ένταξη σε Προγράμματα αποκατάστασης διατηρητέων κτηρίων και μνημείων αλλά και οικιστικών συνόλων, που στη χώρα μας σπανίως εφαρμόστηκαν.

Με δεδομένη την απουσία :

- ενός ενιαίου Φορέα Διαχείρισης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, στον οποίο θα μπορούσε να υπαχθεί η διαχείριση όλων των Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων της χώρας (π.χ. στο Υπουργείο Πολιτισμού),

- ενός ενιαίου Μητρώου όλων των Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων της χώρας,

- μητρώων ειδικευμένων μελετητών (Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων κλπ.) και Κατασκευαστών (Εργοληπτών και Τεχνιτών) Αποκατάστασης Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, που θα άνοιγαν τον κύκλο εργασιών σε εκατοντάδες αποφοίτων των σχολών «Προστασίας Μνημείων», κατά το πρότυπο του Μητρώου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

- μιας ειδικής «Τράπεζα Γης» για τα Διατηρητέα Κτήρια και Μνημεία που ανήκουν σε ιδιώτες, στους οποίους το Κράτος οφείλει 550.000 τ.μ. δομημένης επιφάνειας μετά και την κατάρρευση του συστήματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης,

- χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως δανειοδότηση, ευνοϊκότερη φορολόγηση και ανάλογους πόρους που θα μπορούσαν να αντληθούν από ένα ποσοστό του ΕΝΦΙΑ, κάτι που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες όπως η Τουρκία,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.      

Προβλέπεται να ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων της χώρας μας, αφ’ ενός για την ενημέρωση των πολιτών και φορέων, αφ’ ετέρου για την διευκόλυνση τυχόν επενδυτών που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τα κτήρια αυτά;

2.      

Προβλέπεται να ξεκινήσει η διαδικασία ενοποίησης των ανεξάρτητων αρχείων Διατηρητέων Κτηρίων (ΥΠΕΝ) και Μνημείων (ΥΠΠΟ) σε ένα Ενιαίο Μητρώο στα πρότυπα του IPCE του Συμβουλίου της Ευρώπης;

3.      

Προβλέπεται να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 48 του Ν. 3028/2002 για την θεσμοθέτηση των επιχορηγήσεων και λοιπών οικονομικών διευκολύνσεων των ιδιοκτητών, πιθανότατα με εισοδηματικά κριτήρια;

4.      

Προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίτευξη της απλοποίησης των χρονοβόρων και πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών χαρακτηρισμού, έγκρισης μελετών και αδειοδότησης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων;

5.      

Τι πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν για να αποτραπεί η εκ προθέσεως αμέλεια συντήρησης διατηρητέων κτηρίων από τους ιδιοκτήτες τους;

6.      

Προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα επιτρέπει τη σύσταση Μητρώων Μελετητών και Κατασκευαστών αναστηλωτικών έργων μνημείων, η σύσταση των οποίων έχει προβλεφθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997;

7.      

Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την ενεργοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ως τρόπου αποζημίωσης ιδιοκτητών διατηρητέων κτηρίων, στους οποίους το Δημόσιο οφείλει 550.000 τ.μ. δομημένης επιφάνειας;

 

Ο ερωτών βουλευτής

ΔημαράςΓιώργος

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a3...