ΕΡΩΤΗΣΗ Γ.ΔΗΜΑΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΝΙΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ

Πέμ, 19/11/2015

Την άμεση εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών 1999/74/ΕΕ και 2008/120/ΕΕ ζητά με ερώτησή του ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς. Με τις Οδηγίες αυτές ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τις όρνιθες και τους χοίρους, αντίστοιχα, που εκτρέφονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω Οδηγίες η Ελλάδα θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρμόσει την απαγόρευση της χρήση συμβατικών (μη εμπλουτισμένων) κλωβοστοιχιών για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής καθώς και την απαγόρευση της πώληση αυγών που προέρχονται από τη χρήση τους. Επίσης θα έπρεπε ήδη να εφαρμόζει την εκτροφή των χοιρομητέρων σε ομάδες και όχι σε ατομικά διαμερίσματα κατά τη διάρκεια μέρους της εγκυμοσύνης τους (μετά την τέταρτη εβδομάδα κύησης). Η Ελλάδα, παρότι είχε στη διάθεσή της δωδεκαετή περίοδο μετάβασης στα νέα πρότυπα απέτυχε πλήρως στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών.

 

 

Όπως τόνισε ο Γ.Δημαράς: «Η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί συμβατικές κλωβοστοιχίες, μια πρακτική που καταδικάζει τα ζώα σε μια ζωή σχεδόν πλήρους ακινησίας. Για τη μη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή Οδηγία η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκκρεμεί η επιβολή σχετικού προστίμου. Επιπλέον έχει ξεκινήσει προδικαστική διαδικασία σε βάρος της Ελλάδας που κινδυνεύει με νέα καταδίκη λόγω μη εφαρμογής της Οδηγίας για τις χοιρομητέρες. Καλούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει άμεσα σε εκτεταμένους ελέγχους εφαρμογής των παραπάνω ευρωπαϊκών Οδηγιών και στο κλείσιμο των κτηνοτροφικών μονάδων που δεν συμμορφώνονται με αυτές. Παράλληλα καλούμε το Υπουργείο να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης των κτηνοτρόφων και των αυγοπαραγωγών για την προώθηση της μετάβασης σε συστήματα εκτροφής πιο φιλικά για τα ζώα και το περιβάλλον, όπως τα συστήματα ελεύθερης βοσκής ».